Vil ha utsatt høringsfrist om Vikhammer

Velforeningene Vikhammer-, Vikhammeråsen Nord-, Vikhammeråsen Sør- og Naustmarka Vel er veldig opptatt av Sentrumsplanen for Vikhammer.
Nå har de fire velforeningene sendt brev til Malvik kommune med forespørsel om kommunen kan utsette høringsfristen til den framlagte planen til midten av september.
– Opprinnelig høringsfrist er satt til rett etter skolestart. For å kunne gi en samlet uttalelse fra flere velforeninger har vi behov for å jobbe detaljert med forelagte planer, skriver de fire velforeningene i et brev til Malvik kommune.
Velforeningen peker på at det er ferietid i det meste av høringstiden og at det av den grunn vil være vanskelig for velforeningene å få frem en felles uttalelse.
– Velforeningene har merket et større engasjement rundt saken etter at kommunen sendte sentrumsplanen ut på høring. Dokumentene i saken er mange og detaljerte og det er behov for å presentere planene også muntlig.
Derfor anmoder de fire velforeningene Malvik kommune om enten å gjennomføre et folkemøte i egen regi , eller i samarbeid med velforeningene.
Etter velforeningenes mening bør et slikt møte avholdes etter skolestart i august.
Ved henvendelse til Malvik kommune får Malviknytt.no oppgitt at saksbehandleren for sentrumsplanen for Vikhammer har ferie frem til midten av juli.
Planforslaget for Vikhammer sentrum ble lagt ut til offentlig høring 13.juni og ligger på Malvik kommunes hjemmeside. (Ekstern lenke)