LHL bidrar til å styrke folkehelsen

LHL Malvik, er lokallaget for hjerte- og lungesyke, slagrammede, personer med astma og allergi og deres pårørende.
Nylig inviterte lokallaget Malvik kommune til sitt styremøte for dialog og samarbeid for å styrke det forebyggende helsearbeidet i kommunen.
Det er viktig at innbyggerne har et bredt tilbud om aktiviteter og møteplasser, og LHL Malvik bidrar positivt i denne sammenheng.
– Det var et veldig positivt møte vi hadde med Malvik kommune som gjerne vil samarbeide med frivilige organisasjoner om folkehelsearbeidet, forteller Jostein Brudeli i Malvik LHL.
– Vi har 110 medlemmer i Malvik, og med det et bredt nettverk og flere tilbud til personer og pårørende til dem som er rammet av hjerte- og lungesyke, slag, astma eller allergi, forteller Brudeli.
– Ønsker flere å være med på våre aktiviteter eller vet om noen som har behov for litt støtte og hjelp med rehabilitering etter sykdom er det bare å ta kontakt.
Malvik LHL hjemmeside. (Ekstern lenke)
Turdager
Siden mye av den faste aktiviteten som bassengtrening, trim og andre ting stopper opp i sommerferien tilbyr LHL Malvik medlemmene og andre å være med på fine turer i nærområdet.
– Da møtes vi på angitt sted, på ulike plasser i kommunen, hver tirsdag klokken 12 for en spasertur og sosialt samvær forteller Jostein Brudeli.
– Disse aktivitetene og møteplassene også er åpne for øvrige innbyggere og i sommer inviterer LHL Malvik på tirsdagsturer over hel kommunen.
På LHL Malvik sin hjemmeside finner du oversikt over turer og annen informasjon om lokallagets aktivitet i Malvik.