Innfører lokaliseringsteknologi

Lokaliseringsteknologi er et verktøy som kan bidra til en bedre hverdag for både pasienter og pårørende

Er du pårørende for en som har en demenssykdom, kognitiv svikt eller en annen sykdom som gjør at vedkommende trenger spesiell omsorg kan Lokaliseringsteknologi være et verktøy for at dere skal føle større trygghet og frihet i hverdagen.

Teknologi som tjeneste
Det finnes nå teknologi som gjør det mulig å fastslå hvor en person befinner seg, ved å beregne aktuell posisjon på et kart. Tjenesten er brukerstyrt og søk blir gjort når personen selv trykker på alarmknappen, eller etter avtale gjort med personen og pårørende, skriver Malvik kommune i en pressemelding.
Teknologien kan bidra til at personer med hjelpebehov, øker livskvaliteten og klarer seg bedre selv. Det er et mål for Malvik kommune, som nå jobber med å innføre lokaliseringsteknologi som en tjeneste, skriver kommunen i en pressemelding.
Erfaringsdeling med Trondheim kommune
Trondheim kommune har vært i Malvik for å dele sine erfaringer knyttet til tjenesten. Mariann Johnsen, som til daglig jobber ved Helsevakta Trygghetspatruljen i Trondheim kommune, forteller at tjenesten har blitt svært godt mottatt både fra brukere og pårørende. Hun forteller at dette hadde resultert i økt trygghet for både pasienter og pårørende.
– Erfaringene er at pårørende er svært positive til ordningen og gjerne vil bidra i prosessen, sier Mariann Johnsen.
Nye måter å jobbe på
For å lykkes med innføringen av denne teknologien, må en samtidig endre måten man jobber på. I møtet ble det derfor utvekslet prosedyrer og verktøy som er nødvendige i den videre prosessen.
– Dette er en tjeneste som klart kan bidra til økt pasientsikkerhet, og vi er svært glad for at Trondheim kommune deler sine erfaringer med ossNå ser vi frem til fortsettelsen, sier kommunalsjef Tone Østvang i Malvik kommune.