Her er det kvikkleire i Malvik

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har kartlagt områder med potensiell fare for store kvikkleireskred (over 10 dekar areal) i hele landet.
Områdene blir klassifisert med faregrad lav, middels eller høy.
Her i Malvik er det ti områder med middels til lav faregrad viser oversikten. (saken fortsetter under bildet)

Foto: skjermdump adressa.no

Dette er kvikkleireområdene som er registrert i Malvik:
Saksvik, område: 0,06 km², faregrad middels
Malvik, område: 0.35 km²,faregrad middels
Torp, område 0,27 km², faregrad middels
Bjørnstad, område 0,19 km², faregrad middels
Bostad, område 0,19 km², faregrad middels
Reitan, område 0,07 km², faregrad middels
Skjenstad, område 0,03 km², faregrad middels
Haset, område 0,05 km², faregrad lav
Sandmark, område 0,04 km², faregrad middels
Sandvang, område 0,09 km², faregrad middels
Skredårsaker 
Grunnen til at det ofte er skred i Trøndelag skyldes leire, og da primært kvikkleire. Saltet vaskes ut av sjøbunnen, og det som i utgangspunktet var stabil leire, blir plutselig flytende.
– I Trøndelag er det fare langs hele fjorden, og opp til 150-180 meter, sier tidligere sjefgeolog i NVE Terje Bargel til adressa.no (for abonnenter).
Det er to årsaker til skred:
* Naturen selv gjennom erosjon.
* Menneskelig aktivitet, og da gjerne inngrep gjennom anleggsvirksomhet.