Får nesten én million til forskningsprosjekt

Malvik kommune, NTNU og SINTEF tildelt midler til innovasjonsprosjekt om kvalitet og heltid
Hensikten er å utvikle ny kunnskap om kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og i den forbindelse er det nødvendig å utarbeide gode, relevante måleindikatorer. Dette skal gjøres i dialog med brukere, pårørende, ansatte og ledere.

Prosjektleder Kjartan Sarheim Anthun, som jobber som seniorforsker SINTEF helse, mener at dette er et viktig prosjekt. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom SINTEF, NTNU og Malvik kommune. Med seg på laget har han professor Monica Lillefjell fra Fakultet for medisin og helsevitenskap og førsteamanuensis Kirsti Sarheim Antun fra Institutt for nevromedisin og begevelsesvitenskap, begge fra NTNU.
Rådgiver Eli Trøan, organisasjonssjef Randi Rasmussen og kommunalsjef Tone Østvang deltar fra kommunen.
– Vi har store forventninger til dette, og ser frem til å få ta del i arbeidet, sier kommunalsjef Tone Østvang i Malvik kommune i en pressemelding.
Kommunene er satt til å løse flere og mer komplekse oppgaver  gjennom Samhandlingsreformen, og det stilles større krav til at kvaliteten styrkes og at
tjenestene som tilbys forbedres. Kvalitetsindikatorer er et forsøk på å måle i hvilken grad den ønskede kvaliteten oppnås, og på nåværende tidspunkt finnes. Det finnes per i dag ikke indikatorer som måler hvordan brukerne opplever kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Malvik kommune har fått tildelt 950 000 kroner fra Fylkesmannen til prosjektet «Utvikling av kommunale kvalitetsindikatorer innen helse/velferd». SINTEF er tildelt 500 000 kroner fra Regionalt forskingsfond til dette forprosjektet. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med fag- og forskningsmiljø ved SINTEF og NTNU, med en ramme på tre år, heter det i pressemeldingen.