Oppretter mobbeombud i Malvik

Et enstemmig kommunestyre vedtok mandag at det skal opprettes et mobbeombud i Malvik.
Det var et forslag fra Kristelig Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet som samtlige kommunestyremedlemmer sluttet seg til.
Nå ber kommunestyret rådmannen utrede og fremme en sak for kommunestyret om opprettelse av en ny stilling som mobbeombud.
Mer kompetanse om mobbing
– Mange etterspør faglig komptetanse på mobbing. Malvik kommune ser ut til å være gode på forebygging av mobbing, men ikke så gode når nye, store mobbesaker kommer på bordet. Da har vi problemer med å løse dem og å snu dem, sier Astrid Sofie Dalhaug (KrF), til adressa.no, som først omtalte saken (for abonnenter).
En av tankene rundt et kommunalt mobbeombud er at stillingen ikke bør være tilknyttet en enkeltskole og at den kanskje kan legges under helsesøstertjenesten i kommunen.
Rådmannen har allerede bestemt at det skal etableres et alternativt kontaktpunkt for foresatte som av ulike grunner i ønsker å ta opp saker eller hendelser direkte med den aktuelle skole.