Bane NOR utbedrer støttemurer

Bane NOR har informert Malvik kommune om at de planlegger arbeider på fire støttemurer på jernbanen langs kommunen.
Støttemurene er lokalisert på Sjølyst, Rota og to støttemurer på Grønberg.
Arbeidet planlegges utført på dagtid i tidsrommet 07:00 til kl 17:00.
Bane NOR varsler at de ønsker å benytte en såkalt togfrihelg, 21.-23.sept 2018 til arbeidet og at det da sannsynligvis vil foregå aktivitet døgnet rundt.
Arbeidet er i korte trekk beskrevet slik:
– Støttemurene på stedene bærer preg av både setningsskader og skader som følge av
bølgeerosjon. Skadene utbedres ved å rive deler av dagens støttekonstruksjon, for så å bygge muren på nytt.
Det vil være behov for å kjøre inn steinmasser til områdene.
Arbeidet har tentativ oppstart 10.09.18 og planlagt varighet er satt til 31.10.18, melder Bane NOR.