Språkrådet avviste klage på fjellnavn

Selbu kommune har klaget kartverkets vedtak på at fjellet i grenseområdet mellom Selbu og Malvik skal hete Vennafjellet.
Dette vedtaket ble gjort i september 2017 og grunneiere i området har klaget på vedtaket, da de mener at Vennafjellet er feil navn på fjellet på Selbus side av grensen. De hevder at rett navn skal være Strandbyggfjellet eller Strandfjellet, mens Vennafjellet ligger på Malviks side av grensen.
Selbu kommune står på sin klage, mens Malvik kommune er enige i Kartverkets vedtak.
Nemndas vurdering
Klagenemnda for stedsnavnsaker uttaler at denne saken ikke gjelder skrivemåte, men valg av navn. Nemnda har ikke kompetanse til å avgjøre valg av navn, med mindre saken omfattes av §3 Navnevern.
Nemnda kan ikke se at denne saken omfattes av denne paragrafen.
– Her er det ikke snakk om navnebytte eller navn som forsvinner, men et eksisterende navn som har utvidet sitt område. Det er tradisjon for begge de aktuelle navnene. (Vennafjellet og Strandbyggfjellet).
– Det er ikke uvanlig at ett og samme fjell har forskjellige navn på hver sin side av fjellet, skriver klagenemnda i sitt vedtak.
Gjør ikke vedtak
Nemnda gjør derfor ikke vedtak i saken og ber samtidig Kartverket om at de i fremtiden ikke sender saker til nemnda som nemnda ikke har kompetanse til å gjøre vedtak i.
Klagenemnda for Stedsnavnsaker har derfor gjort vedtak om at de ikke gjør vedtak i saken, siden den ikke gjelder skrivemåte og heller ikke omfattes av §3 i stedsnavnloven.