Vil bygge tribune til kvart million på Øya

Friidrettsavdelingen i Hommelvik idrettslag har i tidsrommet 2011 – 2017 hatt
gjennomføringsansvar for to omfattende anleggsprosjekter på Øya stadion i Hommelvik.
Det ene er bygging av et fullverdig friidrettsanlegg med fast dekke og 6 løpebaner og alt nødvendig utstyr for trening og konkurranse.
Det andre, bygging av et komplett arrangementshus – ”Friidrettens Hus”.
Etter friidrettsavdelingens mening gjenstår det imidlertid to forhold på Øya stadion som burde følges opp og rettes på:

  • Utbedring av dagens tribuneanlegg på Øya 1 – friidrettsbanen
  • Avrenning med løsmasser fra dagens tribuneområde og inn på banedekket.

Disse to forhold ønsker friidrettsavdelingen i Hommelvik idrettslag å gjøre noe med, og av
praktiske og økonomiske årsaker har de valgt å etablere et tredje utbyggingsprosjekt. (Saken fortsetter under bildet)

Her ønsker friidrettsavdelingen å bygge ny tribune og bedre grøft og avløpssystem

”Prosjekt bygging av nye tribuner på Øya stadion, Hommelvik”.
Til dette prosjektet har de utarbeidet en ”Plan- og prosjektbeskrivelse” som følger en søknad til Malvik kommune om økonomisk støtte.
Når det det gjelder mål og hensikt med prosjektet, nærmere detaljer om
anleggstekniske og kostnadsmessige forhold så viser friidrettsavdelingen til et plandokument som du kan lese i sin helhet her.
Friiidrettsavdelingen opplyser til kommunen at en eventuell støtte kan enten være i form av en bevilgning/tilskudd, eller subsidiært i form av opprettelse av en egen budsjettpost for innleie av kommunale maskiner og mannskap.