Klart språk på kommunen

Nå skal det bli enklere å forstå hva kommunen mener. Kommunenes Sentralforbund (KS) har delt ut 1,1 million kroner til språkarbeid i 36 kommuner og fylkeskommuner.
I en pressemelding skriver KS at kommunene Malvik, Røros og Indre Fosen får til sammen 100 000 kroner i støtte fra KS-programmet Klart språk i kommunesektoren.
– KS vil motivere flest mulig til å komme i gang med klarspråksarbeid. Den byråkratiske skrivestilen har vært preget av tunge formuleringer og smitte fra kompliserte lovtekster.
Dette er et demokratisk problem. Klarspråk handler om å sette seg i lesernes sted og skrive så folk forstår, sier områdedirektør i KS, Inger Østensjø i en pressemelding.
Støtten skal blant annet gå til skrivekurs, brukertesting og forbedring av brev, skjemaer og nettekster. De forbedrede tekstene kan kommunene og fylkeskommunene dele med hverandre i en egen tekstbase.
– Kommuner og fylkeskommuner har de samme oppgavene og kommuniserer med like målgrupper. Derfor er potensialet for deling stort, sier Østensjø.
I juryen for støtteordningen sitter representanter fra kommunesektoren, Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Kommunal- og moderniseringsdepartementet er med på å finansiere KS-programmet klart språk i kommunesektoren.
Eksempel
Eksempel på en setning før og etter klarspråksarbeid:
Før
Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner plan- og bygningsmyndighetene at det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningsloven bestemmelser, og kan godkjennes.
Etter
Byggeprosjektet er i samsvar med plan- og bygningsloven, og vi godkjenner søknaden.