Høyt utdanningsnivå i Malvik

33,0 % av trønderne over 16 år har universitet eller høyskoleutdanning, og Trøndelag er at av fylkene i Norge med størst andel av befolkningen med høyere utdanning. 
Landsnittet er på 33,4 % og Malvik ligger over landsgjennomsnittet med 34,7%. Malvik ligger også over nabokommunen Stjørdal, som har 27,7% og Selbu som har 21,8%

Andel av befolkningen som har universitets- eller høgskoleutdanning (2017) (Illustrasjon: Trøndelag fylkeskommune)

I Trondheim har hele 43,6% av alle over 16 år høyere utdanning. Oslo ligger høyest i landet, og her har 50,7% høyere utdanning. Det viser ny statistikk utarbeidet av Trøndelag fylkeskommune.
Andelen av befolkningen i Trøndelag med høyere utdanning er vært jevnt økende siden 1980-tallet, fra at 10,3 % av befolkningen i 1980 til 33,0 %, av befolkningen i 2017. 
Andelen med kun grunnskole utdanning har i samme periode gått betydelig ned, fra 50,6 % i 1980 til 24,9 %, av befolkningen i 2017. 
Andelen av befolkningen i Trøndelag med videregående eller fagskole som høyeste utdanningsnivå var økende fram til midten av 1990-tallet, deretter stabil fram til midten av 2000-tallet og har deretter hatt en svak nedadgående trend.
Andelen med høyere utdanning henger sammen med alderssammensetningen. Stadig flere unge tar høyere utdanning og det er den eldre delen av befolkningen som i stor grad kun har grunnskoleutdanning. 
Kilde: Trøndelag fylkeskommune.