Ja til Trøndersk reisepass

Etter forslag fra Pål Sæther Eiden (H) kan det bli etablert et eget reisekort for Trøndelag. Eidem fremmet forslaget i en interpellasjon til fylkesordfører Tore Sandvik torsdag.
Fylkesordføreren kom i sitt svar med full støtte til forslaget. Om det innføres et reisekort for Trøndelag, kan det omfatte kollektivtransport og opplevelser. Eidem har hentet inspirasjon til forslaget fra Nordland fylkeskommune.
Nordland fylkeskommune tilbyr besøkende og fastboende i fylket «Travel Pass Nordland». Dette er et reisekort som lar deg reise kollektivt så mye du vil i hele Nordland i sju dager til kr 990,- For barn til og med 15 år koster reisepasset kr 495. Travel Pass Nordland kan kjøpes i «App», eller om bord i alle busser og båter samt på lokale turistkontor. Kortet gir tilgang til 440 bussruter og 28 hurtigbåter, og kortet kan brukes fritt i sju dager.
Trøndelag Høyre synes dette er en god ide også for Trøndelag. Et slikt tilbud gir flere anledning til å oppleve fylket vårt. Det gir også flere mulighet for å reise kollektivt, og det kan bidra til økt turisme utenfor de største byene. Det gir også et insitament til å bruke fylkeskommunale ruter. Tore Sandvik og Trøndelag Arbeiderparti er helt enig i dette.
Trøndelag fylkesting ber nå fylkesrådmannen om, i samråd med AtB og relevante opplevelsesoperatører, å vurdere om Trøndelag fylkeskommune kan etablere et reisekort for Trøndelag, som både inkluderer opplevelser og transport i fylket, og komme tilbake til fylkestinget med sin vurdering.
Sjansen for at dette blir vedtatt, er overhengende, med de to største partiene på ja-siden.