Fire fortsetter i Malvik Høyre

De lokale politiske partiene har startet arbeidet med å finne nye listekandidater til neste års kommunevalg.
Nominasjonskomitéen i Malvik Høyre skriver i en pressemelding torsdag at de sendte ut brev til de sittende representantene og vararepresentantene i mars, med spørsmål om de ønsket å stille seg til disposisjon for neste periode. Nå har svarfristen utløpt og en oversikt viser at bare fire av dagens Høyrerepresentanter er med videre.
Malvik Høyre har i denne perioden fem faste medlemmer i kommunestyret i Malvik.
Fire fortsetter
Her er en oversikt over de svarene de har fått inn:

Gruppeleder Eva Lundemo Ønsker å fortsette
Nestleder gruppen Morten Olafsen Ønsker ikke å fortsette
Representant Vigdis Marthinsen Ønsker å fortsette
Representant Brit Aune Ønsker ikke å fortsette
Representant Anders Frost Ønsker å fortsette
Vara Håvard Renanger (Ikke svart)
Vara Siri Frost Sterri Ønsker ikke å fortsette
Vara Jon Berge Rasmussen (Ikke svart)
Vara Eivind Engan (Ikke svart)
Vara Erling Magne Foss Ønsker å fortsette
Vara Anita Fredriksen (Ikke svart)

 
Det legges opp til en delt nominasjon der Malvik Høyres ordførerkandidat velges i et eget møte mandag 10. september.
Resten av listen velges på nominasjonsmøte torsdag 22. november.
– Nominasjonskomitéen har fått mange forslag på gode kandidater og er i full gang med å kontakte disse, sier leder i Malvik Høyre og i Nominasjonskomiteen Halvard Dahle i pressemeldingen.