Frykter rotteinvasjon på Malvik

I slutten av mai og starten på juni ble det gjort flere observasjoner av rotter på Malvik. Kommunen vurderer nå hvilke tiltak som skal iverksettes.
Det var en innbygger som varslet Malvik kommune om dette, etter at det er observert flere rotter i Jonsborgvegen og Hauganvegen i Malvik sentrum.
Flere observasjoner
Innbyggeren skriver til kommunen at det er gjort flere observasjoner av rotte i nærheten av kloakkpumpestasjonen i Hauganveien. Det skal også være tatt rotter i feller i løpet av sist vinter i det samme området.
Innbyggeren på Mavik er nå bekymret over at det observeres rotter på høylys dag og at de formerer seg hurtig og at dette etter hvert kan bli et stort problem.
Kommunelegen er på saken
Tor Albert Kverkild i Malvik kommune kan bekrefte at kommunen har mottatt henvendelse om et mulig rotte-problem i Malvik sentrum.
– Saken er oversendt kommunelegen og vi avventer kommunelegens utspill, sier han.
Vi har mottatt to henvendelser om observasjoner av rotter på Malvik.
– En naturlig saksgang er å prøve å identifisere hva som er årsak til dette, matfat, fuglemating, kort sagt hvor kommer rottene fra?
– Så må vi sette inn tiltak for å få en eventuell kontroll på en uønsket situasjon, sier Tor Albert Kverkild i Malvik kommune.