Får kritikk i mobbesak

Malvik kommune får sterk kritikk av fylkesmannen i Trøndelag for håndteringen av en pågående mobbesak ved Vikhammer skole.
En gutt blir nemlig isolert på et grupperom på grunn av trusler, vold og andre krenkelser, skriver Adresseavisen (for abonnenter)
Fylkesmannen mener skolen har sviktet i arbeidet med å gi gutten et trygt og godt skolemiljø. I et vedtak fra mai i år slår fylkesmannen fast at: «Vikhammer skole ikke har gjort det som med rimelighet forventes for å oppfylle (eleven) sin rett til et trygt og godt skolemiljø.»
Vegrer seg for å gå på skolen
Foreldrene til eleven forteller til avisen (for abonnenter) at sønnen deres kommer seg på skolen bare et par-tre dager i uken.
De forteller at han blir truet og skjelt ut. I vinter ble han truet med kniv og ved flere tilfeller har sekken hans blitt tømt og tingene hans kastet omkring. Klær og eiendeler har havnet i do og blitt tisset på. Dessuten har telefonen hans og brillene blitt knust.
Foreldrene har kjent til overgrepene og ventet på tiltak som virker i to og et halvt år.
Ev vanskelig sak
– Fylkesmannen sier at vi ikke har satt inn tiltak som er tilstrekkelige. Vi har ikke gjort noe ulovlig. Nå må vi se om det er noe vi ikke har prøvd, sier kommunalsjef Ester Sandtrø i Malvik kommune, til Adresseavisen (for abonnenter).
Ester Sandtrø ønsker ikke å kommentere isoleringen eller enkeltepisoder av hensyn til andre barn som er involvert. Kommunalsjefen opplever at det er framgang i arbeidet som gjøres, men det er fortsatt situasjoner og episoder hvor eleven opplever utrygghet.