Etterlyser gangfelt i Sveabakken

En innbygger i Sveabakken på Sveberg har henstilt til Malvik kommune om at det etableres fotgjengerovergang i boligfeltet.
Gående må krysse hovedvegen, Svebergvegen, for å komme seg inn på gangvegen.
– Her er det utrolig mange skolebarn som går og bilene stopper ikke, skriver innbyggeren.
I kommunens reguleringsplan over området står det «Det søkes oversiktlige atkomstforhold, gode siktlinjer og et tydelig skille mellom kjørende og gående innenfor planområdet og mot Svebergveien. »
Innsenderen ønsker også blindveiskilt i starten av Sveabakken, da beboerne der er plaget med mange biler som bruker enden av gata som snuplass.
– Fartshump med forgjengerfelt på det forespurte stedet vil bli etablert i løpet av året kan Tor Albert Kverkvil i Malvik kommune fortelle.
– Det er mange veger med behov for tiltak som vi straks vil bestemme hvor vi skal asfaltere ut fra det budsjettet vi har i år, forklarer han.