Slitte benker frister ikke

Kommunens innbyggere er opptatt av hvordan vi har det i Malvik og hvordan forholdene legges til rette for alle innbyggerne.
En leser har sendt oss et bilde av en benk kommunen har satt ut i Vikhammermovegen som begynner å bli slitt.
– Denne benken står et stykke oppe i Vikhammermovegen og er i slik tilstand at det slettes ikke frister til å ta et pust i bakken. Dette gjelder også 3 benker i gangveien i Elvdalen.
– Hører at Malvik kommune har kjøpt inn nye benker som skal settes ut på forskjellige steder i kommunen. Kanskje det kan være håp om å få bytta ut de gamle TON-benkene i sommer, skriver leseren til lokalavisa. (Saken fortsetter under bildet)

Foto: privat

De fleste reparert
Ansvarlig for park og grøntavdelingen i Malvik kommune, Tor Albert Kverkild forteller at de fleste benkene blir sjekket før de settes ut.
– De aller fleste benker som kommunen ved FDV kommunalteknikk har ansvar for samles inn senhøstes og sjekkes og repareres før de settes ut og låses fast med hengelås om våren, forteller han.
– Vedlagte bilde av benk fra Vikhammermovegen viser for øvrig påsatt ny impregnert støttelist under sittefeltet.
– Vi har ikke mulighet med den bemanning kommunen har til å lakkere/male opp alle benker i løpet av vintermånedene da de samme ansatte som drifter grøntavdelingen til Malvik kommune også deltar i vinterdrift og vaktordning på kommunens brøyteberedskap i vintermånedene., forteller Kverkild.
– Takket være innleide sommervikarer greier vi å vedlikeholde kommunens grøntområder.
– Enkelte benker er tidkrevende å vedlikeholde da vi skrur av alle sitte og rygg stø for å slipe og lakkere treverket på fire sider.
– Benkene følges opp gjennom sommeren av vår uteavdelingen som trafikkerer og klipper grøntområder i alle deler av kommunen. Denne uken er også kantslått av kommunale veger igangsatt.
Innsenderen etterspør også nye benker i det spesifisert område?
Det er ikke planer om å skifte ut benkene i Vikhammerdalen i år.
– Vi vil være positive og takknemlige for all hjelp med vedlikehold og stell av benker og områder rundt der benkene er utsatt. Og jeg vil legge til en stor takk fra kommunen til alle innbyggere og andre i kommunen som hjelper til med stell og vedlikehold av vegkanter og nærområder av der de bor, sier Tor Albert Kverkild i Malvik kommune.