Årsmøte i Cappella

Etter en aktiv vår med jubileumskonsert og andre oppdrag har koret Cappella nå avholdt årsmøte.
Årsmøtereferatet viser at Anne Britt H Østeraas fortsetter i lederrollen.
Les om jubileumskonserten her.
Følgende ble valgt til nye tillitsverv i koret:
Leder: Anne Britt H. Østeraas
Nestleder: Anette Fredriksen
Sekretær: Britt Thoresen
Kasserer: Ingvar Tøndel
Styremedlem: Terje Sollihaug
Vara: Solrun Adolfsen
Noteforvalter: Anne Mette Østeraas
Musikkutvalg: Bjørnar Berget, Grete Hermstad, Kjell Østeraas
Revisorer: Konstantine Gossler og Anne L. Fagrell
Valgkomite: Berit Ulleberg og Marit R. Nordmann