Stortinget har vedtatt finansiering og utbygging av E6

Stortinget vedtok tirsdag med stort flertall at E6 Ranheim-Åsen skal bygges ut med 4 felt og 110 km/t.
Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om finansiering og utbygging av E6 nord for Trondheim, på strekningen Ranheim-Åsen.
Prosjektet skal bygges ut i regi av Nye Veier AS. Prosjektet omfatter utbygging av 4,2 mil firefelts veg med fartsgrense 110 km/t.
Stortinget har vedtatt at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av utbyggingen, etter vilkårene i proposisjonen.
Videre har Stortinget gitt Samferdselsdepartementet fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen. Denne fullmakten kan Samferdselsdepartementet delegere til Vegdirektoratet og Nye Veier AS.
SV, Rødt og MdG stemte mot. De ville ha 2-3 felts vei og 90 km/t i dagens E6-trase, framgår det av referatet fra Stortingets møte 29.mai.