Nye 90.000 til musikkspel

Før nypremieren på musikkspillet om Karlslyst Gård og grunnleggeren Carl Halck i august har Karlslyst Musikkteater fått flere tildelinger og økonomiske bidrag fra det offentlige.
Hovedutvalg for kultur i Trøndelag fylkeskommune delte onsdag ut over 140 millioner kroner fordelt på spillemidler, midler til kulturtiltak, friluftsliv, kultur- og barne- og ungdomsorganisasjoner.
Musikspillet om Carl Halck, med ny regissør Arnulf Haga, fikk 90.000,- i tilskudd fra fylkeskommunen.
Det viser en oversikt fylkeskommunen har sendt ut onsdag kveld.
Fra før har musikkteateret fått kommunal støtte på over kr 50.000,- og et speltilskudd på kr 50.000,- fra Kulturdepartementets tilskuddsordning for historiske spel og friluftsspel i 2018.
I Karslyst Musikkteater sitt budsjett for årets oppsetning er det tatt høyde for kr 100.000,- i tilskudd. Summen av offentlige tilskudd har nå passert kr 190.000,-.