Ønsker skolemåltid

Fylkesmannen i Trøndelag tar nå et initiativ med sikte på å få innført skolemåltid ved barne- og ungdomsskolene i Trøndelag.

Som en del av Fylkesmannen i Trøndelag sin satsing på 0-24 samarbeidet og initiativet «matglede barn og unge i Trøndelag, matriket midt» jobber Fylkesmannen nå for å finne en modell for innføring av skolemåltid.
I første omgang skal det gjennomføres en pilot i utvalgte kommuner og utvalgte barne- og ungdomsskoler i Trøndelag.
Det er Fylkesmannens tre fagavdelinger innen landbruk, oppvekst- og velferd og helse- og omsorg som står bak dette initiativet, skriver Fylkesmannen i Trøndelag i en pressemelding.
Mulig modell for hele landet
Hensikten med første fase er å prøve ut ulike modeller for innføring av skolemåltid. Da blir det også mulig å høste erfaringer fra de modellene som prøves ut. På sikt er målet å finne en bærekraftig modell som kan gjennomføres på alle skolene i Trøndelag, men også i resten av landet.
Det er flere gode grunner for å innføre skolemåltid og det er mye god erfaring og kunnskap å hente på området, ikke minst fra Sverige, Danmark og Finland.
De viktigste argumentene for innføring av skolemåltid handler om bedre læringsmiljø, sosial utjamning og forebyggende folkehelsearbeid. Videre ser vi det som naturlig og riktig å koble skolemåltidsprosjektet til Trøndelag som matregion, sier de tre direktørene Tore Bjørkli, Erik Stene og Jan Vaage hos Fylkesmannen. Det er de som har tatt initiativet til dette prosjektet.
En slik kobling vil også kunne løfte fram lokal og regional verdiskaping, alliansebygging, samt økt bevissthet knyttet til lokal kultur, identitet, historie og tradisjon.
Kommunene er avgjørende
Det er kommunene i Trøndelag som er skoleiere for barne- og ungdomsskolene. Det er betyr at Fylkesmannen er avhengig av et godt samarbeid med kommunene. Av den grunn er alle ordførere og rådmenn i samtlige kommuner i Trøndelag invitert til en worskhop i juni måned.
Der blir det sett på ulike modeller for utvikling av skolemåltid, der man også viser erfaringer fra skoler som har hatt eller har skolemåltid som en del av sitt skoletilbud. Målet med samlingen er å rekruttere kommuner til å delta i pilotprosjektet for skolemåltid i Trøndelag.