Vil ha økt frekvens og kapasitet på Trønderbanen.

Dette kan løses med å benytte ny teknologi mener Lill Harriet Sandaune som er gruppeleder for FRP i Trøndelag fylkesting.
– For å få til dette må vi erkjenne at teknologien går fremover og utvikles, og vi vil derfor være åpen for flere løsninger. Med den helt konkrete løsningen med master og elektrifisering går man baklengs inn i fremtida, sier Sandaune.
– Det er en løsning som burde vært realisert for tredve år siden, men det ble den ikke.
Fremskrittspartiet i Trøndelag er klar på hvor ansvaret ligger.
– Den største kritikeren til forslaget vårt, Arbeiderpartiet, har aldri på disse årene vært villig til å prioritere elektrifisering. Nå må vi heve blikket og se om det finnes bedre løsninger.
– Blir vi trøndere fornøyd om en elektrifisering blir gjennomført? Nei, det er det nok ganske så sikkert at vi ikke blir. Da må man fortsatt jobbe med økt frekvens og kapasitet på Trønderbanen.
– Dette har blitt understreket av blant andre Jernbaneverket flere ganger, en elektrifisering vil ikke gi oss økt frekvens. Det vil redusere reisetida litt, men vi er ikke kommet særlig mye lenger.
– Kan vi få økt kapasitet, økt frekvens og en mer miljøvennlig løsning på andre måter enn elektrifisering, så det det viktigste for FrP, sier Lill Harriet Sandaune.
Hun poengterer at Trøndelag ser ut til å ha troen på teknologi og utvikling på alle mulige områder, bare ikke når det gjelder jernbane.
Sist uke fremmet hun et endringsforslag til fylkesutvalget på vegne av Høyre, FrP og Venstre, i saken om rute-, takst og billettsamarbeid med Jernbanedirektoratet.
«Fylkeskommunes forpliktelser holdes på et forsiktig nivå i den foreliggende
samarbeidsavtalen. Fylkeskommunen er villig til å se på et høyere nivå dersom
Jernbanedirektoratet gjennom denne avtalen og Byvekstavtalen forplikter seg til å
styrke tilbudet på Trønderbanen med økt frekvens og kapasitet og elektriske togsett med større kapasitet.»

– Det ble nedstemt av de rødgrønne som heller ville at det skulle stå «elektrifisering» av Trønderbanen. Vårt forslag fikk fire stemmer.
– Nå er det på tide å se på den teknologiske utviklingen også for jernbanen i Trøndelag. Å sette opp elektriske master er umoderne når det finnes elektriske tog på markedet som ikke trenger strømførende kabler, sier Lill Harriet Sandaune.