Utsatte behandlingen av arealplanen

Etter over to timer med forhandlinger vedtok kommunestyret å utsette 1.gangs behandling av kommunens arealplan.
Inhabile representanter
Møtet var møtt med stor interesse og mange tilhører hadde funnet veien til tilhørerbenkene. Det tok over en time å komme fram til hvem som var inhabil eller ikke i behandlingen.
Anders Frost (H) ble kjent inhabil, noe også Lill Harriet Sandaune (FrP) var og vararepresentanter var innkalt til møtet.
Senterpartiets Ole Herman Sveian ble også kjent inhabil da han hadde sendt inn innspill til planen. Etter en lang debatt ble også Senterpartiets vararepresentanter Kristin Hestenes, Mari Bjørnstad og Hans Olav Staven kjent inhabil.
Dermed ble kommunestyret satt med 30 representanter.
Ikke nok tid på behandlingen

Pensjonistpartiets Per B. Walseth foreslo å utsette 1.gangs behandling av arealplanen (KAP) da han mente at lokalpolitikerne ikke har hatt tid til å sette seg inn i alle innspillene til KAP.
– Jeg foreslår å utsette behandlingen til etter sommerferien da vi må ha respekt for at politikerne trenger mer tid til å sette seg inn i saken.
Dette var Høyres gruppeleder Eva Lundemo uenig i.
– Nå har vi, et enstemmig kommunestyre vedtatt en tempoplan og det har vært fult mulig å sette seg inn i alle innspill som gjelder kommuneplanen, sa hun.
Torgeir Anda (V) støttet Walseth da dette var en viktig sak for kommunen i lang tid framover.
– Arealplanen har druknet i travbanespørsmålet, sa Anda og ville utsette saken til kommunestyrets møte 18.juni.
Arbeiderpartiets gruppeleder, Bernt Ravlum, hadde forståelse for både Walseth og Anda sine forslag.
– Men jeg understreker at vi i Arbeiderpartiet er klar for å behandle saken og sende den ut på høring. Til tross for det vil vi støtte forslaget om utsettelse, sa Ravlum.
Rakel Trondal (SV) var glad for at utsettelsesforslaget ble fremmet.
– Men det overrasker meg at Arbeiderpartiet velger å støtte utsettelsen da de har gjort et stort poeng av at de ville se nøye på alle høringssvar som måtte komme før de fattet endelige vedtak i de enkelte saker.
– Vi må utsette behandlingen, så flere får uttale seg om flere av sakene, sa Torgeir Anda (V).
– Jeg trodde det var derfor saken skulle sendes ut på 1.gangs høring, at flere kune komme med innspill og uttalelser, repliserte ordfører Ingrid Aune (AP).
Per Walseth (PP) ønsket å bruke sommeren til å snakke emd folk.
– Partiene trenger tida gjennom sommeren for å høre med folket hva de mener før saken behandles sa Walseth. Det har vi i Pensjonistpartiet tenkt å gjøre.
Utsatt i tre uker
Etter gruppemøter kunngjorde Morten olafsen (H) at de ville gå inn for å gjennomføre behandlingen av saken i møtet.
– Vi vil ha KAP ut på 1.gangs høring uavhengig av innholdet i de enkelte innspillene i planen, sa Olafsen.
Arbeiderpartiets gruppeleder Bernt Ole Ravlum hadde forståelse for det dilemmaet Venstre og Pensjonistpartiet var oppe i og var villig til i de litt ekstra tid, til 18.juni.
– Da vedtar vi hva vi skal sende ut på offentlig høring i Kommunens Arealplan, sa Ravlum.
– Vi i Malvik Høyre er overrasket over at Arbeiderpartiet støtter et forslag om utsettelse, selv om det er flertall i kommunestyret om at vi kan behandle saken i dagens møte, sa Morten Olafsen (H).
Til slutt ble det vedtatt (20-10) å utsette behandlingen av saken til det ordinære kommunestyremøtet 18. juni. Et møte som eventuelt vil utvides til dagtid.