Gir kunstfaglige råd til den nye ungdomsskolen

Malvik kommune har satt av 1,7 millioner kroner til kunstnerisk utsmykking av den nye Hommelvik ungdomsskole. Slik avsetting er lovpålagt og gjelder for alle store offentlige byggeprosjekt.

Nå har Malvik kommune engasjert den lokale kunstneren Bjørg Johansen Eigard (innfelt) som kunstkonsulent for den nyåpnede ungdomsskolen. Eigard er kanskje mest kjent som arrangør av kunstfestivalen «Lys & Refleks i November».
Avtalen om konsulentarbeidet har en økonomisk ramme på 312.500,- kr inkl mva.
Byggintegrert kunst
Oppgavene til kunstkonsulenten blir som særskilt kunstfaglig kyndig å orientere virksomhetsleder (rektor) journ.anm) om hvilke kunstneriske uttrykk og teknikker som vil være egnet i forhold til byggets, rommets, prosjektets karakter og funksjon.
Eigard skal gi råd i forhold til plassering av byggintegrert kunst og å velge og tilpasse kunst som er påbegynt i prosjektet byggintegrert kunst.
Konsulentens forslag til til utførende kunstnere bør underbygges med eksempler fra de foreslåtte kunstnernes produksjon, heter det i kontrakten Malvik kommune har inngått med Bjørg Johansen Eigard.
Der står det også at konsulenten forutsettes å være lydhør for synspunkter fra virksomhetsleder og at hun skal skrive møtereferater fra eventuelle møter med kunstnere og kunstkomite, og sende referatene til deltakerne.
Kunstkomité
Det er opprettet en kunstkomité bestående av virksomhetsleder Kristel Linset, prosjektleder Elenea Peregudova og kunstkonsulent Bjørg J. Eigard.
Eigard får også ansvaret for å inngå kjøpsavtaler med kunstnere på vegne av Malvik kommune og det skal lages en avslutningsrapport for komplett utsmykking av bygget, heter det i avtalen som er inngått mellom kommunen og kunstkonsulenten.
Aktuelle oppgaver er beskrevet i avtalen som ferdigstillelse av glasskunst, tilpassninger av påbegynt kunst i akryl og aluminium, valg av annen kunstnerisk utsmykning samt plassering og vurdering av bilder fra den gamle skolen. Det kan også bli aktuelt med rehabilitering av kunst og elevarbeider og der elevinvolvering er integrert i kunst.
Oppdraget starter 1.juni 2018 og skal være avsluttet innen 1.januar 2020.