Trengs 600 dekar til 6000 arbeidsplasser i Malvik

Et stort datasenter i Trøndelag kan skape 6800 årsverk.

Nå inviterer Malvik kommune i samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen til miniseminar om temaet.

Et springbrett i arbeidet med å tiltrekke store datasentre til Trøndelag var SINTEFs teknologiledelsesrapport som samlet inn og vurderte informasjon fra kommunene i Trøndelag om hvor det er mulig å etablere større datasenter i regionen.

Studien er initiert av NTE, TrønderEnergi, Sparebank1 SMN og NHO Trøndelag, og konkluderer med at kommunene Klæbu, Malvik og Stjørdal peker seg ut som aktuelle.

– Studien slår også fast at majoriteten av tomtene i Trøndelag behøver betydelige investeringer i nødvendig infrastruktur.

– Det er derfor ikke bare å sette i gang kampen om hvor et datasenter skal ligge; tvert imot er det nå Trøndelag må stå samlet og finne ut hva regionen/den enkelte kommune kan bidra med for å få dette til, sier daglig leder i NiT avdeling Malvik, Kaare Hagerup.

Hvordan kommer vi videre i arbeidet? Hvordan kan Trøndelag peke seg ut som attraktiv for etablering av nye datasenter og nye arbeidsplasser? – er noen av spørsmålene som skal drøftes.

– Malvik kommune og NiT tar utfordringen og har invitert nøkkelpersoner med inngående kunnskap og erfaring til et miniseminar på Svebergtunet fredag 1.juni, forteller Hagerup.

Program: 

Velkommen til Malvik v/ Ingrid Aune, Ordfører Malvik kommune 

Så langt har vi kommet i Trøndelag (kort orientering om Sintef-rapporten) v/Espen Frøseth Solheim, NTE

Hva legger Microsoft vekt på som eier og tilbyder av globale, allmenne skytjenester? v/David Hansen, Salgsleder offentlig sektor, Microsoft Norge.

Hvordan har vi jobbet som eiendomsutvikler med Ballangen kommune for å utvikle byggeklar tomt for datasenter? v/Pål Brun, adm. dir., Nordic Sustainable Ventures

Hvor er svart fiber tilgjengelig og hva skal til for å skaffe god nok kapasitet i Trøndelag? v/ Håvard Vaggen Malvik, myndighetskontakt i Statkraft

Møteleder er Ole Christian Iversen, næringssjef, Malvik kommune.

Påmelding til NiT avd Malvik.