Trikset med sjåførkortene

Vegvesenet stoppet et vogntog på Malvik kontrollstasjon i da.
Det viste seg at fører kjørte på annen persons sjåførkort.
Eier av dette sjåførkortet kom kjørende bak i varebil.
– Manipulering med kjøre og hviletidsdata medfører anmeldelse, skriver vegvesenet på Twitter.