Stor skogbrannfare

Det meldes om stor skogbrannfare i Malvik og nabokommunene.
«Afrikavarmen» de siste dagene gjør at skogbrannfaren over hele Sør-Norge nå er så ekstrem at brannvesenet advarer mot å tenne opp så mye som en fyrstikk i skog og mark.
Som det framgår av symbolvarselet på yr.no vil det varme og tørre været fortsette også i helga.

I Malvik kommune er det forbud mot åpen ild i perioden 15. april–15. september uten tillatelse fra brann- og redningssjefeen.
Det er tillatt med åpen brenning med kull og rent trevirke på grill og utepeis (ikke i nærheten av skogsmark) og brenning av papir og avfallstrevirke i vedovn/peis, med unntak av impregnert og malt trevirke, kaffebål, sankthansbål og liknende, bestående av rent trevirke (ikke i nærheten av skogsmark)