Speltilskudd til Halck

Teateralliansen mottok i mai tildelingsbrev fra Kulturdepartementet, der de fikk i oppdrag å forvalte tilskuddsordningen for historiske spel og friluftsspel i 2018.
Fordelingsutvalget har nylig avholdt sitt møte, og konstaterer at det er mange gode søknader og gode prosjekter. Det kom inn 57 søknader innen fristen i 2018. Det ble søkt om i overkant av 9 millioner kroner. Det var 3.060.000 kroner til fordeling.
Karlslyst Musikkteater har fått tildelt kr 50.000,- til årets utgave av musikalen om Carl Halck.
Les også: Carl Halck får gratis husleie og pengestøtte
Fordelingsutvalget valgte å stimulere til bred spelaktivitet i mange lokalsamfunn, og innvilget totalt 50 søknader. Syv søknader ble avslått, to ble ikke prioritert innenfor tilskuddsrammen og fem søknader ble avslått da de søkte om tilskudd til neste års oppsetning.
Antall søknader og totalt søknadsbeløp viser at det er stor spelaktivitet i Norge og at dersom tilskuddsrammen hadde vært høyere kunne hvert spel fått et høyere tilskudd.
Her kan du se hvor mye tilskudd hvert enkelt spel har fått. (Ekstern lenke til Teateraliansen)