Legger om Vuluvegen

På grunn av anleggsarbeid og fremføring av vann og avløpsledninger blir Vuluvegen lagt om i en periode.
Dette forteller Tor Albert Kverkild i Malvik kommune til Malviknytt. (Saken fortsetter under bildet)

Vuluvegen vil i en periode bli lagt bak husene på småbruket som ligger inne på det nye handels og industriområdet.
– Det blir nyt løp for Vuluvegen mens anleggsarbeidet foregår. Det vil være fra undergangen under E6 og til fe-rista ved Svedalsvegen, forteller Kverkild.
Når handels og industriparken er ferdig er det meningen Vuluvegen skal gå på sørsida av E6 og komme ut ved Svebergkrysset vis a vis Stjørdal Caravan.
– Da planlegger vi en gang og sykkelveg rundt Kindsethtjønna, forteller Kverkild.

Vuluvegen legges om