Her skal folk gå

I starten av mai kom det inn en bekymringsmelding til Malvik Kommune om russ som krysset jernbanen ved Midtsandtangen på vei til bussholdeplassen.
Kommunen reagerte fort og iverksatte noen tiltak i samarbeid med Bane Nor, politiet og Malvik Videregående skole.
Nå ønsker Senterpartiets Ketil Sivertsen, at kommunestyret vedtar å lage en midlertidig undergang i den eksisterende kulverten under fylkesvegen og jernbanen hvor Midtsandbekken går i dag. (saken fortsetter under bildet)

Alt vedtatt
Dette er for så vidt de samme planene som Adolf Øiens Stiftelse har om en tursti under veien og jernbanen, og som alt er vedtatt tatt inn i kommunens arealplan (ekstern lenke til Malvik kommune).
«Det foreslås en utbedring av turstien fra tunet, med undergang under Malvikvegen og jernbanen i dagens kulvert for bekken. Her skal det utbedres og sees på løsninger for universellutformet sti fra aldersboligene til friluftsområdet. Langs turstien skal det sees på muligheter for å legge inn opplevelser og tiltak for at man kan bli kjent med områdets historie.» – heter det i planen som ARESAM vedtok å ta inn i Kommuneplanens arealdel den 9.mai. (saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon

For langt å gå
– Midtsandtangen er et populært område for både Malvikinger og andre, derfor er det synd at det ikke er bedre tilrettelagt for dem som ønsker å ta buss. Det er langt til jernbanekrysningene fra bussholdeplassen der hvor russen krysset togsporet.
– Avstanden fra bussholdeplassen til nærmeste kryssing er litt over 600 m, noe som vil si en omvei på over 1,2 km for å komme seg fra busstoppet til Midtsandtangen, skriver Ketil Sivertsen (SP) til ordføreren.
– Jeg vil ikke unnskylde noen som krysser jernbanen på denne måten, dette er livsfarlig oppførsel, men jeg er heller ikke overrasket over at noen ble fristet til å ta denne snarveien over toglinja. Vi ser lignende problemstilling i Hommelvik sentrum. (saken fortsetter under bildet)
Midtsandbekken

Miljøpakken
For å få til en tilfredsstillende kryssing til Midtsandtangen vil det riktige være å bruke midler fra Miljøpakken og Bane Nor, hevder Sivertsen.
– Både med tanke på ønsket om mer bruk av kollektivtilbud og hvor mange også fra Trondheim som bruker Midtsandtangen som grøntområde. Å løse ut midler fra Miljøpakken og Bane Nor vil derimot ta veldig lang tid å få på plass og all den tid vi ser at ulovlige krysninger skjer nå, synes jeg ikke vi kan tillate oss å vente til en slik finansiering er på plass uten å gjøre avbøtende tiltak i mellomtiden.
– Jeg er blitt gjort oppmerksom på at det allerede finnes en undergang som går under både Midtsandvegen, fylkesvegen og jernbane i forbindelse med stien som går langs Midtsandbekken opp til Lauvtjønna, skriver han.
– Men denne undergangen er utilgjengelig for mange og vanskelig å finne hvis man ikke vet at den er der. Undergangen går langs bekken under både jernbane og vei. Det er lav takhøyde og det er ulendt å gå der. På sørsiden må man klatre opp en skråning gjennom noen busker for å komme seg opp til fortauet. Det vil være vanskelig å oppgradere undergangen til dagens strenge krav til universell utforming. (saken fortsetter under bildet)
Under fylkesvegen

Ferdig allerede i år
Men med forholdsvis beskjedne midler kan man gjøre denne undergangen lettere tilgjengelig for flere fotgjengere og dermed sikre en trygg kryssing for mange frem til man finner en mer permanent løsning.
– Man kan ruste opp stien og lage adkomst på sørsiden av fylkesveien. Skilting og rydding vil gjøre undergangen lettere å finne. Dette vil gjøre at man kun trenger å gå 200m fra busstoppet til man er på Midtsandtangen.
– Vil ordføreren igangsette en prosess i samråd med grunneier for å sikre en tryggere kryssing av fylkesvei og jernbane for fotgjengere ned til Midtsandtangen ved Midtsandbekken med mål om å bli ferdig i løpet av sommeren?
– Jeg håper ordføreren og kommunestyret kan være med på følgende forslag, sier Sivertsen.
– Rådmannen går i dialog med grunneier med mål om å legge eksisterende undergang ved Midtsandbekken bedre til rette for fotgjengere. Det anlegges adkomst fra fortau på sørsiden av fylkesveien ned til undergangen. Skilting etableres på begge sider. Arbeidet må ferdigstilles i løpet av 2018, foreslår Ketil Sivertsen (SP).
(Interpellasjonen står ikke på saklisten til kommunestyremøtet 28.mai)