Fullt og forventet på folkemøte

Onsdagens folkemøte om travbaneplanene på Leistad trakk fulle hus på Ytre Malvik Samfunnshus.
Midt-Norge Travforbund hadde bedt inn til åpent folkemøte for å presentere sine planer før 1.gangs behandling av kommunens arealplan i kommunestyremøtet mandag 28.mai.
I salen hadde mange interesserte både fra travsporten og naboer til den planlagte travbanen på Leistad tatt plass.
Møtet startet med en kort innledning og presentasjon fra MNTF om de konkrete planene på Leistad og en orientering om travsportens ståsted både i dagens samfunn og i et historisk perspektiv. (Saken fortsetter under bildet)

PANELET: f.v.) Asbjørn Opdal, Kari Åker, Jostein Engan og Knut Veum

Paneldebatt
I den påfølgende paneldebatten ble jordvern tema og temperaturen steg etterhvert litt. Både på grunn av dårlig luft, men også vonde sittebenker i det nye amfiet og temaet sørget for varmen.
Ordstyrer Marvin Wiseth ba folk huske at dette var et informasjonsmøte hvor formålet var opplysning og at alle kanskje kunne bli litt klokere av å lytte.
I den innledende runden sa arkitekt Knut Selberg at en etablering av travbane på den aktuelle tomta ved Leistad ville dempe presset på de øvrige eiendommene rundt avkjøringen på E6.
– Uansett er det sånn ved denne type plansaker at samme hva som blir vedtatt, blir det feil, sa Selberg.
Fra Sør-Trøndelag Bondelag stilte leder Kari Åker opp og snakket om jordvern. hun presiserte at bondelaget ikke var motstandere av travet.
– Vi blir flere og flere mennesker i verden som behøver stadig mer mat, derfor må vi ta vare på den dyrkajorda vi kan, sa hun.
– Det finnes helt sikkert andre arealer både i Malvik og andre steder et travanlegg kan etableres, sa Kari Åker.
Lederen av Norsk travselskap, Knut Veum, sa de har stor respekt for å verne matjord.
– Det er derfor vi sier at vi vil erstatte dyrka jord i forholdet 1:1 når vi nå vil investere en halv milliard på ny travbane i Malvik.
– Jeg er litt overrasket over at de fra landbruksnæringen i Malvik ikke en gang kan være med å se på erstatningsjord. Vi er interessert i å samarbeide med alle i Malvik.
– Derfor har vi nå søkt om vi får lov til å komme hit?
Åpen mikrofon
Temperaturen steg litt når det ble åpnet for spørsmål fra salen. En av de første som tok ordet var Johan L. Bjørnstad, gårdbruker på Vikhammer.
– Travet jobber med å kjøpe mer jord til anlegget og har allerede vært ute med tilbud til grunneiere i området.
– Det er kun travet, rådmannen og et par politikere i Malvik som tror at en etablering av travbane på Leistad ikke vil føre til økt press på landbrukseiendommene i området, sa Bjørnstad.
– Derfor har vi varslet Malvik kommune at om det blir vedtatt å omdisponere dyrka mark til travbane kommer vi til å omregulere 2300 dekar dyrkajord til annen næring, sa Bjørnstad og fikk stor applaus fra salen.
Enda større applaus fikk lederen i Trøndelag Senterparti, Gunn Iversen Stokke.
– Hvis det er sånn at han som eier denne eiendommen ikke lenger vil drive landbruk må jorda selges til de naboene som vil drive gård, sa hun.
Berit Vikhammer etterspurte en konsekvensutredning og mente at nedbygging av dyrka og dyrkbar mark nærmest var kriminelt.
Redulv Bøe fra Vikhammer håpet at Malvik kommune står opp mot planene og at Malvik AP stemmer ned forslaget om travbane på Leistad.
Per Walseth hadde en appell til de få lokalpolitikerne som var på møtet.
– I 2011 stemte vi så og si enstemmig for å verne landbruket på Leistad i en 50-årsperiode. Nå vil noen gå bort fra dette etter bare sju år.
– Hvordan kan folk i Malvik stole på sine politikerne.
Andre var ikke ferdige med lokaliseringsdebatten og tok til orde for nytt travanlegg i Klæbu og gikk langt i å kalle avgjørelsene om etablering av ny travbane i Malvik var resultat av interne kupp i MNTF
Går sin gang
Etter møtet var det en fornøyd leder av MNTF, Asbjørn Opdal, som registrerte at det var stor interesse for planene.
– Det er tydelig at dette er et tema som engasjerer mange og som mange har meninger om.
– Vi har nå sent inn et innspill til kommunens arealplan og den prosessen vil nå gå sin gang så får vi se hva som blir det endelige vedtaket, sa Opdal.
Abjørn Opdal (t.v.) og Jostein Engan