Ønsker grønn vekst og travbane

Pressemelding: Malvik Ungdomsråd har sett på kommuneplanens arealdel for 2018 til 2030 og har følgende innspill så langt.
Rådet mener at det er viktig å legge til rette for en grønn vekst i Malvik kommune og at den mest sårbare naturen skal spares, skriver ungdomsrådet i en pressemelding.
Rådet har vært svært enige i hva man mener om ulike prosjekter i kommuneplanens arealdel for 2018 til 2030:
Vi mener at man bør fortette og effektivisere nåværende boligområder. Derfor er det klart flertall for boliger på: Foten (B15), Smiskaret (B19) og Liavegen (B21) i Malvik Ungdomsråd.
Samtidig mener ungdomsrådet at store boligprosjekter utenfor de tre vekstområdene i kommunen ikke bør bli tatt med i arealplanen. Som boliger på Midtsand (B2), som er planlagt i et sårbart naturområde.
Her er det også forestått en massiv utbygging (v/grunneier Frode Moen), inspirert av Grillstad Marina, i et økologisk sårbart område, selv om dette ikke rakk å bli med i planen sier et klart flertall i Malvik Ungdomsråd et tydelig nei til dette.
Samtidig er det flertall i rådet for travbane på Leistad, men da må utbyggerne garantere for at idrettsflatene (i midten av travbanen) vil bli bygd samtidig som bygging av Travbanen.
Etter kommunestyret sin behandling av kommuneplanens arealdel 28 mai, vil rådet komme med flere innspill, i tillegg til å diskutere utbygging i Moan/Sandfjæra.

UNGDOMSRÅDET: foran (f.v.) Jeannet Smith – Milla Reppen-Gjeldseth – Lene Malvik Hanger – Helene Wean – Kristin Nybrodhahl. Bakerste rekke fra venstre: Tora Herringbotn Theigmann – Elise Belsvik Hansen – Jørgen Enoksen (leder) – Tim Johansen – Sondre Buseth Johannesen. (Ikke til stede: Ina Shar og Aurora Drage)