Elgbeitetaksering

For å få en oversikt over elgens beitetilgang og beiteutnyttelse, skal det gjennomføres en elgbeitetaksering i Malvik kommune.
Beitetakseringen er et interkommunalt samarbeid mellom Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus og Midtre-Gauldal kommuner. Fylkeskommunen har bidratt med tilskuddsmidler til finansiering.
– Beitetaksteringen startet mandag denne uka, sier Rådgiver miljø og folkehelse i Malvik kommune, Lars Slettom.
– I beitetaksten registrerer man data fra de viktigste beiteplanter som inngår i elgens vinterbeite. For å undersøke dette er det valgt ut 33 bestand i hogstklasse 2 fordelt i kommunen, der registreringer blir gjort i 16 av disse bestandene.
– Det blir ikke registrering i alle 33 bestndene, noen bestander er valgt ut for å ha i back-up, sier Slettom.
Aktuelle bestand vil bli taksert av Faun Naturforvaltning i løpet av perioden mai – juni 2018.

Ovesiktskart over aktuelle områder hvor takstering skal foregå. (Illustrasjon: Faun Naturforvaltning)