Samarbeid for demensvennlig samfunn

Malvik kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen underskrev i dag en samarbeidsavtale for et mer demensvennlig samfunn.
Formålet med avtalen er å legge til rette for at Malvik kommune skal arbeide for å bli mer demensvennlig, slim at mennesker med demens kan møte forståelse, respekt og støtte, ha mulighet til å være inkludert og delta i nødvendige hverdagsaktiviteter, som å handle, bruke offentlig transport, delta i kulturaktiviteter og lignende. (Saken fortsetter under bildet)

Frode Mo og Ingrid Aune skrev under på samarbeidsavtalen.

Tirsdag formiddag var det signering av avtalen mellom kommunen og Nasjonalforeningen for folkehelsen.
– Vi inngår denne avtalen for å ta vare på og integrere personer med demens i lokalsamfunnet, sa virksomhetsleder ved Helse og Rehabilitering Åshild Johansen.
– Dette gjøres blant annet via kurs for næringslivet som det tar én time og skal være overkommelig for de fleste for å legge til rette for en bedre hverdag for de med demens.
Tannlegekontoret tok initiativet
Initiativet bak tiltaket kommer fra Malvik tannklinikk og tannhelsesekretær Siri Solem.
– Jeg er folkehelseansvarlig ved tannklinikken og fikk høre om lignende opplegg i andre kommuner, blant annet Oppdal.
Det er en utfordring for tannhelsetjenesten å ivareta demente pasienter godt nok, og nå skal Malvik tannklinikk bli den første til å bli skolert i regi av Nasjonalforeningen. (Saken fortsetter under bildet)

Siri Solem (t.v.) fikk ros av blant andre Åshild Johansen for initiativet.

Et av de siste tabuer
Leder av utvalg for Helse og omsorg, Liv Aksnes, var glad for avtalen som ble inngått i dag.
– Vi vet at demens er økende i befolkningen og det snakkes om en dobling bare her i Malvik før 2030, sa hun.
– Kunnskap og kommunikasjon om dette temaet, er et viktig redskap og verktøy. Jeg vil rette en stor takk til Tannklinikken for initiativet, sa Liv Aksnes, før det var tid for signering av avtalen.
Vil gi livsglede
Ordfører Ingrid Aune (AP) undertegnet avtalen på vegne av Malvik kommune.
– Avtalen vi nå har inngått får forhåpentligvis noe å si for de som lever med demens i Malvik, både i dag og i tida fremover. At vi som lokalsamfunn blir bedre på dialogen vi har med våre pårørende til de som lever med demens og at de som lever med demens fortsatt kan ha en hverdag med mye livsglede.
– Jeg er selv pårørende til noen med demens og det kan gjøre vondt noen ganger å komme på besøk for du vet ikke om de husker hvem du er fra den ene dagen til den neste, sa Ingrid Aune.
– Det som er bra med denne samarbeidsavtalen her er at vi får inne en ekspertise på folkehelsearbeidet som gjør at helsefagarbeiderne som jobber og skal ta vare på de med demens blant annet på helsetunene får bedre kompetanse til å gjøre nettopp det de gjør og kunne prøve ut nye ting som de får lære.
– Det handler om åpenhet, åpenhet og åpenhet, forteller Frode Mo fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.
– Tradisjonelt er det sånn at hverken den som får sykdommen i en tidlig fase eller de pårørende vil at noen andre skal få vite det da det vanligvis har vært mye tabu rundt dette. Derfor vil dette konseptet føre til åpenhet og til forståelse og det å kunne ferdes i samfunnet, på butikken, og i lokalmiljøet bli enklere for den demente, men også for aktørene innenfor næringslivet lokalt, sa Frode Mo.
Her kan du lese mer om Demensvennlig samfunn (Ekstern lenke til Nasjonalforeningen for folkehelsen)