Får støtte til tårnbygg

Kulturminnefondet har delt ut sine årlige midler i støtte til bevaring av kulturminner i Trøndelag.
I alt 49 prosjekter har fått nesten 9,2 millioner kroner i tilskudd til sammen. Det kom 120 søknader fra Trøndelag som til sammen søkte om 28 millioner kroner.
Ett av prosjektene som får midler er «Tårnbygg» på Karlslyst gård, hos Kari Saxevik og Tore Hammer i Hommelvik. De får 133.000,- i støtte fra Kulturminnefondet.
Karlslyst gård i Hommelvik har flere ganger fått støtte til ulike prosjekter på den historiske gården. Nå er det tårnbygget som står for tur.
Det viser en oversikt over tildelinger som Kulturminnefondet gjorde i dag.
Statlig ordning
Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner og kulturmiljøer. Tilskuddsordningen skal bidra til å øke innsatsen fra eiere og næringsliv for å ta vare på kulturminner, og til bevaring og bruk av kulturminner og kulturmiljøer for opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.
For å få støtte må eier søke og det er styret i Kulturminnefondet som forvalter midlene, og treffer vedtak om tildeling av tilskudd.