Her blir det nye benker

Malvik kommune er i full gang med å plassere ut benker i store deler av kommunen.
Noen av dem vil stå der det har stått benker i årevis, mens andre er nye av året, etter en tilleggsbevilgning fra kommunestyret i fjor.
Her er lista over hvor det vil komme kommunale benker:

Nye benker som settes ut i 2018:

2 benker i Rønningsvegen
2 benker i Sjøvegen
1 benk i Hansesvingen
2 benker i Stibakken
1 benk i Kongshaugfjæra
2 benker i Smiskaret
2 benker med bord Vikhammerløkka
1 benk i Liavegen
2 benker i Muruvik
Tidligere utplasserte trebenker:
Kryss Olav Magnusons veg/Jamthaugvegen
Bakketopp Magnus Barfots veg
Krysset Lauglobuen – Stibakken
Tre stk langs gangveg Vikhammerdalen
Ved avkjøring Malvik VGS
Ved busslomme Klarinettvegen
Ved støttemur fylkeveg Naustkleiva
Ved enden av autovern Revdalen
Ved busslomme Sjøtrøkleiva
Ved krysset Grønbergs veg – Fylkesvegen
Dalabakken ved Lutdal
På Hallstad Svahyllan
Busslomme på Halstad
Thoresenberget
Gammelløfta (på flate midt i)
Maivegen (bakken etter Rådhuset)
Reidar Jenssens gate (ved skatebanen)
Nesbakkan krysset ved Trongdalen
Busslomme ved Stilashuset
Krysset Holmenkollvegen – Litjmoen
Ved sti til fylkesveg i Holmenkollvegen
På gangveg ved fylkesveg Blåveisvegen
 

Tidligere utsatte Stålbenker:

2 ved Plankbærern mot fylkesveg
2 ved Plankbærern mot Torget
2 ved Rampa
4 ved Banken
24 benker (noen med bord) ved Sjøsiden
(Disse benken er fastmonterte)

Kilde: Malvik kommune