Tenke det, ønske det, ville det, men gjøre det?

Leserinnlegg av Vegard Leistad: Det har blitt snakket godt og varmt om jordvern blant politikerne lenge, og det er neppe første eller siste gang dette blir gjort.
Om ikke lenge skal avgjørelsen om travbane opp i kommunestyret i Malvik, og det er en vanskelig avgjørelse for mange. Derfor ønsker jeg å dra opp et eksempel fra et kommunestyremøte som omhandlet E6 utbyggingen i Malvik (20.06.16). Skal ikke nevne navn, men mener å huske at det ble snakket godt og varmt om jordvern under dette møtet, og jeg antar at fåtallet av de som var til stede i salen var veldig uenig i dette. Problemet er at det kan virke som det er en lang vei fra hva som sies og menes, til hva som gjøres og handles.
I dette kommunestyremøtet ble det ytret ønsker som «Kommunestyret ber om at tiltakshaver i byggeplanfasen gjennomgår utformingen av kryssene på Leistad og Hommelvik med sikte på å redusere bruken av dyrket mark ytterligere i forhold til framlagte plan.» (Vedlegg 1 – ekstern lenke til Malvik kommune)
Dette er et eksempel på at kommunestyret til tider snakker med to tunger, en travbane vil umuliggjøre et mindre kryss på Leistad og vil ta mye matjord fra de berørte grunneierne. Dette er ikke det eneste eksemplet, flere steder i dokumentet står det om tiltak som skal sikre videre drift i området. Noe som er motstridene i forhold til dagens situasjon, og det er ikke veldig rart at grunneierne blir usikre på fremtiden når kommunestyret opptrer slik de gjør.
Mange av problemene med denne saken ligger i at en grunneier ødelegger driften for de andre. Dette vil føre til at veier og andre infrastrukturer må bygges på nabogårdene som fortsatt ønsker drift. Ikke ulikt Presthus-situasjonen i Trondheim.
Forsøpling, nedleggelse av Vidarhall og trusler for videre utbygging er eksempler på andre problemer som har gode muligheter for å oppstå ved en ny travbane på Bjørnstad/Kvegjerdet/Leistad, men dette går bra for alt kan jo nydyrkes? eller var det slik at Norge bare hadde tre prosent dyrkbar mark?
At det i det hele tatt skal nydyrkes i forholdet 1:1 med like store avlinger er en spenstig satsning fra kommunen, spesielt når det er faglig anbefalt av etatene å gjøre dette 1:2 (vedlegg 2 – ekstern lenke til Malvik kommune)
Jeg lurer på om politikerne som snakker så varmt om jordflytting har et representativt utvalg av studier som de kan stille seg bak for pengebruk, gjennomføring og resultat, eller om de bare sleiker fingeren, tar den opp i luften og sier at det blåser to knepp fra høyre og tre fra nye veier.
I 2005 var det snakk om kjøpesenter. Etter mye om og men ble dette stemt imot. De lokale bøndene ville ha forsikringer for egen framtid, og i et kommunestyremøte et par år senere ble Leistad et kjerneområde for landbruk de neste 50 årene. De lokale bøndene trodde de kunne puste lettet ut, helt til 2017. I dag er situasjonen uavklart og i høyeste grad truer fremtidig drift for mange grunneiere, og det virker ikke som om vedtaket om kjerneområde på Leistad virket i det hele tatt.
Om Malvik kommune skulle stemme for travbane, så blir det ikke mange jordvernpriser på kontorene i Hommelvik fremover. Noe som står i kontrast med hvor varmt det blir snakket om jordvern med en gang man skal ta en vanskelig avgjørelse.
Jeg håper politikerne ikke ser på dette som en vanskelig avgjørelse, men en mulighet til å stå for noe de sier, en mulighet til bry seg om lokalsamfunnet og sine røtter, en mulighet til å vise at de vet så mye bedre enn Trondheim kommune og ikke minst en mulighet til å vise at Malvik kommune fortjener å vinne jordvernpriser.
Men om kommunestyret skulle stemme for travbane, så vet vi fra tidligere erfaringer at dette ikke er endelig, og selvfølgelig ikke har noen mening siden dette blir overkjørt om sju år uansett.
Så kan vi være så snill og la de bøndene som holder til på Leistad, Kvegjerdet og Bjørnstad få den roen de trenger for å drive gården, og ikke rope ut om travbane, kjøpesenter og ditt og datt hvert tiende år? Eller skal vi fortsette med den samme karusellen videre og være med på regional nedleggelse av jordbruket?

Vegard Leistad