AP taus om travbane

Under behandlingen av kommunens arealplan i utvalg for ARESAM onsdag, ville ikke Malvik AP røpe hva de mener i saken før kommunestyremøtet 28.mai.
– Vi skal drøfte dette i medlemsmøte og lytte til medlemmene våre, sa AP-leder Anne S. Mostervik.
– Det oppleves som feigt av AP at de ikke vil fortelle innbyggerne og utbyggerne hvilket standpunkt det største partiet i kommunestyret har, sa Eva Lundemo (H).
– Hvordan kan innbyggerne stole på oss politikere når vi har vedtatt at dette skal være et kjerneområde for landbruk i 50 år.
– Så ber rådmannen oss om å endre på det etter sju år, sa Per Walseth (PP).
Han foreslo å ta travbanen ut av arealplanen, noe som ble nedstemt av utvalget med fire mot tre stemmer.
Må ha bedre kunnskap
Arbeiderpartiets gruppeleder ville ha mer kunnskap fra flere hold før han tok et standpunkt i travbanesaken spesielt og arealplanen generelt.
– Vi velger å innhente kompetanse fra mange parter før vi konkluderer. Vi må innhente kunnskap fra flere instanser, sa leder av ARESAM, Bern Ravlum som kommentar i debatten rundt travbanespørsmålet.
– Jeg har av erfaring sett at høringsinnspill er viktig før man tar en avgjørelse. Det viser seg at det i høringsperioden kommer kan komme mange viktige innspill som gjør at jeg endrer standpunkt.
– Det mener jeg ikke er feigt sa gruppeleder for AP, Bernt Ravlum.
Økolandsby og Seniorboliger 
Utvalget vedtok, etter forlag fra Eva Lundemo (H) å ta inn i arealplanen Malvikbakk økolandsby i Revdalen og seniorboliger/aldershjem på Midtsand gård.
Malvikbakk økolandsby ble vedtatt med 5 for og 2 stemmer i mot. Utvalget gikk inn for å ta planen om utbyggingen på Midtsand gård inn i planen med 4 mot 3 stemmer.