Travbanen fører mye godt med seg

Kronikk av Per Tronstad, styreleder i Leangentravets Eiendom AS og Asbjørn Opdal, styreleder i Midt-Norge Travforbund.
Hva vinner og hva taper Malvik ved å la travsporten bruke 150 dekar på Leistad?
Det handler om å se fordeler mot ulemper, og det handler om at de lokale også må se saken i et større perspektiv. For et sted i nærheten av byen må erstatningen for travbanen på Leangen ligge.
En travbane trenger et areal på rundt 150 dekar. Innenfor dette området er det om å gjøre å skape mest mulig aktivitet. Vi er opptatt av å skape aktivitet av alle slag. Et travanlegg skal ikke ligge dødt seks dager i uken, og da trenger vi samspill med andre.
Her vil det ligge store muligheter for brukere av mange slag. Vi ser for oss et nært samarbeid med idretten. Innenfor baneovalen kan det bygges både to og tre fotballbaner. Det vil være muligheter for å føre opp en idrettshall med relativt lave grunninvesteringer.
Tribuneanlegget vil tilby møtelokaler. Travsporten og idretten kan bruke de samme garderobeanleggene.
SFO for hest har blitt svært populært i Oslo der man erfarer at hesten fungerer som en god sosialkurator. For litt større barn og ungdom vil ponniakademi være et naturlig tilbud.
Fra travbanens parkeringstomt kan man knytte seg til skiløypene. Det samme parkeringsarealet kan benyttes både av idretten og som park & ride for dem som reiser kollektivt.
Travsporten genererer ca 16 000 arbeidsplasser over hele landet. Noen av disse arbeidsplassene håper vi Malvik skal nyte godt av. Travløpene blir direktesendt på tv hver uke og vil gi kommunen oppmerksomhet. Sendingene spres også til utlandet. Om tre år kan du kanskje sitte i Frankrike og se travløp fra Malvik.
Intensjonsavtalen mellom travet og Nye Veier gir store besparelser for samfunnet. Ved at tunnelmasse kan brukes rett utenfor tunellen, sparer man transportkostnader og drivstoff samt reduserer forurensing og avtrykk av CO2. Man unngår også mye av konflikten mellom anleggskjøretøy og annen trafikk på offentlig vei.
De mange positive sidene ved å legge travbanen til Malvik er dessverre kommet i skyggen av debatten om jordvern. Denne debatten er viktig for travsporten som er sprunget ut av landbruket og derfor lever i nært samarbeid med jordbruk. Vi tar jordvern på alvor og gjør opp for oss. Derfor lover vi å erstatte dyrket mark dekar for dekar. Faktisk vil landbruket gå i pluss med utbygging i Malvik kontra Orkdal der man vil beslaglegge like mye matjord av bedre kvalitet uten erstatningsavtale om oppdyrking.
Motstandere av travbanen argumenterer med at en utbygging på Leistad vil åpne for å bygge ut mer dyrket mark. En konsulentrapport vi har lagt ved søknaden forteller at effekten kan bli motsatt. Travbanen kan bli proppen som beskytter LNF-arealene innenfor.
Travsporten har opsjon på 150 dekar. Litt over halvparten av dette ble dyrket på 1950-tallet. Arealet skal ifølge fagmiljø lett la seg erstatte.
Vi som ivrer for ny travbane kunne sikkert vært flinkere til å involvere lokalmiljøet i planene og mulighetene som ligger i og rundt dette anlegget. Det skal vi bli flinkere til hvis vi får gå videre med planene.
Det er alltid sunt at nye prosjekter får bryne seg på motargumenter. Først når fordeler og ulemper er løftet frem og lagt på bordet, kan man se hvilken side av vektskåla som veier tyngst.

Per Tronstad, Styreleder Leangentravets Eiendom AS og

Asbjørn Opdal, Styreleder Midt-Norge Travforbund