Advarer mot tabletter

Politiet viderebringer informasjon fra helsevesenet om at et legemiddel kalt XANAX 0205, inneholder andre virkestoffer enn det som er oppgitt.
Virkestoffet Fentanyl har medført overdosedødsfall blant annet i Trondheim.
Politiet i Værnesregionen vil minne om at beruselse ofte gir redusert dømmekraft og vi vet at mange ungdommer debuterer med andre rusmidler enn alkohol i beruset tilstand.
Vi vil komme med en oppfordring til ungdom og foreldre om å ta vare på hverandre og være uhyre kritisk til hva dere har i dere, spesielt nå i tiden vi går inn i, melder Politiet i Værnesregionen.