Tilskudd til oppsamling av gummigranulat

Trøndelag fylkeskommune har gitt Malvik kommune tilskudd for tiltak mot marin forsøpling av friluftslivsområder.
Kommunen har søkt om støtte fra ekstraordinære tilskuddsmidler til tiltak mot
marin forsøpling av friluftslivsområder.
Får 262.000,-
Trøndelag fylkeskommune har bevilget Malvik kommune et tilskudd på inntil 262.000 kr
til gjennomføring av prosjektet «Filterkurver for oppsamling av gummigranulat fra Øya
og Viksletta, samt snøopplager på Viksletta».