Malvik kommunestyre direkte

Mandag møtes kommunestyret i Malvik klokken 18.00 i Bruket kulturhus.

Fritak og inntreden i politiske verv, avtale om et demensvennlig samfunn og orientering om romprogrammet og det videre arbeidet med nye Vikhammer ungdomsskole står på agendaen.
Møtet kan du følge direkte på web-tv her. (Ekstern lenke til Malvik kommune)
Saker til behandling

 • Årsmelding 2017 for kontrollutvalget
 • Rapport fra forvaltningsrevisjon av tjenestekvalitet ved helsetunene
 • Avtale mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen og Malvik kommune, vedrørende demensvennlig samfunn
 • Interkommunalt miljørettet helsevern – utvidelse av edksistere de vertskommuneavtale
 • Godkjenning av barnehager etter leke- og oppholdsareal
 • Søknad om fritak fra politiske verv – Maren Hammer Ness
 • Søknad om fritak fra politiske verv – Line Therese Johnsen
 • Søknad om fritak fra politiske verv – Per Arild Lyng

Les også: Tre ut og én inn 
Referatsaker

 • Møtereferat eldrerådet 31.01.2018
 • Møtereferat eldreråd 21.03.2018
 • Møtereferat Malvik Ungdomsråd 12.02.2018
 • Møtereferat Malvik Ungdomsråd 12.03.2018
 • Møtereferat Malvik Ungdomsråd 09.04.2018
 • Gjeninntreden i politiske verv
 • Kontrollrapport 2017 vedr skatteoppkreverfunksjonen for Malvik kommune
 • Oversendelse av sak til kommunestyret – Rådmannens oppfølging av rapport fra forvaltningsrevisjon om beredskapsarbeid
 • Statusbrev til eiere fra Innherred Renovasjon
 • Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019
 • Protokoll fra kontrollutvalgets møte – 05.03.2018

Forespørsel
Interpellasjon – om innføring av samboergaranti i Malvik kommune
Øvrig agenda 
Orientering v/kommunalsjef Ester Sandtrø om saksgang og videre prosess om saken – Romprogram ny Vikhammer ungdomsskole.
Les også: Ny ungdomsskole med kulturdel, ungdomsklubb og bibliotek
Les alle sakspapirene her. (Ekstern lenke til Malvik kommune)