Sport eller spill?

Leserinnlegg av Torkel Ystgaard. Idrettsrådet har gått ut i Bladet og støttet travbaneplanene ved Leistadkrysset. Rådet mener at prosjektet vil være bra for folkehelsa!
Anlegget som planlegges på Østre Bjørnstads åkrer er slett ikke noe idrettsanlegg, men en såkalt totalisatorbane. Ambisjonen til Det Norske Travselskapet er å få flere folk til å spille bort penger på hest. Det kan kanskje være god underholdning i det, for dem som har råd til det, men helseeffekten er det grunn til å stille spørsmålstegn ved. Trønderavisa meldte nylig at antallet spilleavhengige som ber om hjelp ved avhengighetsklinikker ved sjukehusene har fordoblet seg på fem år. Det er neppe på grunn av den positive helseeffekten av pengespill.
Reklame for nettbaserte pengespill fyller nesten hele reklamepausen på kommersielle fjernsynskanaler for tida. Travsporten taper omsetning til de samme nettaktørene og publikum har sviktet travbanene i lang tid. Det er derfor ikke til å undres over at travselskapet prøver å gjøre spillet sitt mer attraktivt for spillerne. Det mener de å oppnå med å ha en totalisatorbane like ved E6, der de kan reklamere for spilledagene overfor alle forbipasserende. Men de har større planer enn det. Norsk Rikstoto driver lobbyvirksomhet for at totalisatorbanene også skal kunne drive med lisensiert pokerspill og casino, samtidig som de serverer alkohol. Uten tilgang til nye inntekter frykter de at sporten deres vil måtte trave inn i solnedgangen. Norsk Rikstoto har alt sikret seg støtte for pokerforslaget sitt fra sentrale fylkeslag i Frp, og flere vil nok komme etter.
Malvik idrettsråd er ikke de første idrettslederne som går pengespillinvestorers ærende nå for tida.  Både idrettsledere og idrettsutøvere bidrar til å legitimere spillvirksomhet av ulike slag. De håper til gjengjeld at litt av spilleinntektene i neste omgang skal dryppe på idretten. Dette ser ut til å være viktigere enn hensynet til plagede familier med spilleavhengige forsørgere, og mye viktigere enn å bevare matjord og kommende generasjoners trygghet for egen matforsyning.
Sjøl om pengespill er en bransje i medvind, langt utenfor Frp, er det ikke sikkert at vi trenger den i Malvik. Vi må stille oss spørsmålet om det er viktigere at vi får pengespillvirksomhet hit til kommunen enn at vi beholder et aktivt matproduksjonsmiljø? Er det så viktig at vi skal akseptere en flombelyst arena med skrålende høgtaleranlegg midt i jordbruksbygda? Er det så viktig at vi vil risikere at hele området mellom Bostad og Vikhammeråsen blir åpnet opp og omgjort til næringstomter?
Idrettsrådet for sin del bør spørre seg sjøl om de mener de er best tjent med å støtte framtidige alkoholserverende casino-eiere, eller om de vil beholde innbyggernes tillit til at idretten kan ta vare på ungdommene våre.

Torkel Ystgaard

Saksvik