Får nye trygghetsalarmer

Trondheim kommune vil nå bruke 23 millioner kroner på ny, digital trygghetsalarm.
Det er Trondheim, Klæbu og Malvik som samarbeider om trygghetsalarmene per i dag. Rundt 4300 analoge trygghetsalarmer er i bruk i Trondheim, mens cirka 200 driftes på vegne av Malvik og Klæbu.
Dagens analoge system har vært i bruk siden 2009. Nå skal det skrotes, fordi det har kommet bedre teknologi på markedet. Saken skal behandles i Formannskapet i Trondheim neste uke, skriver adressa.no (for abonnenter)
De nye alarmene vil tilby flere tilleggstjenester, som medisindispensere, elektroniske dørlåser og mobile trygghetsalarmer.
Postivt for Malvik

Kommunalsjef Tone Østvang forteller at Malvik kommune leier trygghetsalarmer fra Trondheim kommune.

– For Malvik kommunes vedkommende er det snakk om ca. 170 alarmer.

– Vi har per i dag en vertskommuneavtale som styrer kostnadene og det er naturlig at man må se for seg en reforhandling av denne avtalen. Det er per i dag ikke avtalt noe tidspunktet for dette, sier Østvang.

– Malvik kommune ser svært positivt på denne oppgraderingen, og anser det som helt nødvendig for at vi skal følge med i den velferdsteknologiske utviklingen.

Statlig anbefaling
Statlige myndigheter har anbefalt at alle norske kommuner skal tilby digitale trygghetsalarmer innen 2018. Det rekker ikke kommunene i denne omgang, men de kommer i gang i løpet av høsten.
I september skal vaktsentralen flytte fra Nidarvoll og til helsevakta. Så de begynner å dele ut den nye alarmen på høsten, og innen 2019, i følge saksbehandler Klara Brogen i Trondheim kommune.
Investeringen totalt sett blir fire millioner kroner dyrere enn tidligere.
Den ny løsningen vil medføre permanente driftskostnader på 5,8 millioner kroner årlig mot dagens kostnad på 2,5 millioner kroner, skriver avisen (for abonnenter).