Løshunder kan avlives

Politiet kan selge, omplassere eller avlive hunder uten kjente eiere.

Mattilsynet får ofte inn meldinger om løshunder som springer rundt i bebodde områder eller ute i naturen.
Det er hundeloven som gjelder her og det er politiet som skal varsles. Mattilsynet skal varsles dersom hunden blir mishandlet eller er syk, presiserer Mattilsynet i en pressemelding.
I hundeloven står det:

§ 10 Løse hunder

Enhver kan oppta hund som er løs i strid med §§ 4, 6 eller 7, jf. § 9, eller med forskrift gitt i medhold av disse paragrafene. I utmark i jakttiden der jakt er lovlig, kan likevel bare rettighetshavere i området og politiet oppta løse hunder.

Hunden skal leveres til hundeholderen, dersom denne er til stede. Dette gjelder ikke dersom hundeholderen åpenbart ikke kan ta hånd om hunden på forsvarlig og lovlig måte. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den snarest leveres til politiet.

Unnlater hundeholderen å hente hunden innen en uke etter at han eller hun er varslet personlig eller ved kunngjøring i en alminnelig lest avis på stedet, kan politiet selge, omplassere eller avlive hunden. Er det fastsatt krav om merking etter § 13, er det tilstrekkelig å sende varsel til den person og adresse som hunden er registrert på.

Opptak og behandling av løse hunder etter paragrafen her skal skje i samsvar med reglene i lov om dyrevelferd.

Vi går inn i en tid der hunder kan bli satt igjen i bilen uten lufting. Dette kan i verste fall føre til at hunden dør. Også her er det politiet som skal varsles, melder Mattilsynet.
Her kan du lese Mattilsynets folder om hundehold. (ekstern lenke)