Tre ut og én inn

Til møtet i Malvik kommunestyre mandag 23.april foreligger det tre søknader om fritak fra politiske verv i Malvik.
Alle tre fritakssøknadene kommer fra representanter som er valgt inn fra Arbeiderpartiet og rådmannen går inn for at alle søknadene innvilges.
Maren Hammer Ness (AP)
Hun har søkt Malvik kommunestyre om fritak fra sine politiske verv i Malvik kommune. Søknaden er begrunnet med helsemessige årsaker.
Maren Hammer Ness innehar følgende politiske verv i Malvik kommune:

  • Kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet
  • Fast medlem i utvalg for oppvekst og kultur
  • Varamedlem i utvalg for areal- og samfunnsplanlegging
  • Representant i SU – Hommelvik skole

Malvik kommune har også mottatt en fritakssøknad fra Per Arild Lyng som er første vara på Arbeiderpartiets liste til kommunestyret.
Per Arild Lyng har flyttet fra Malvik kommune, og har derfor mistet sin valgbarhet. Camilla Ingdal Hansen er den neste på varalisten til Arbeiderpartiet.
I tillegg har Torstein Fosmo varslet at han trer inn i sine verv fra og med juni 2018. Dette innebærer at Camilla Ingdal Hansen, ved et eventuelt fritak, trer inn i kommunestyret frem til 31.05.2018. Torstein Fosmo kommer fra 01.06.2018 tilbake som fast medlem i kommunestyret, og Camilla Ingdal Hansen blir deretter 1. varamedlem til kommunestyret.
Fritakskravet er oppfylt, og rådmannen anbefaler at søknaden innvilges.
Må velge en kvinne
Kjønnssammensetningen i utvalg for oppvekst og kultur er slik at det må velges en kvinne for å opprettholde riktig kjønnsbalanse i utvalget. Om det skal velges et nytt varamedlem til utvalg for areal- og samfunnsplanlegging, viser varalisten til dette utvalget at det er vilkårlig om det velges en kvinne eller en mann.
Line Therese Roald Johnsen (AP)
Har også søkt om fritak fra sine politiske verv i Malvik kommune.
I søknad opplyser Johnsen at hun har flyttet til Trondheim kommune. Line T. R. Johnsen innehar følgende politiske verv i Malvik kommune:

  • 6.vararepresentant til kommunestyret for Arbeiderpartiet
  • 4.vararepresentant for AP/SP/SV/MDG til utvalg for oppvekst og kultur
  • Medlem i SU Saksvik skole

Varalisten til utvalg for oppvekst og kultur har en slik sammensetning at det er vilkårlig om det velges en mann eller kvinne til dette vervet.
Kommunelovens bestemmelser angående fritak fra politiske verv er oppfylt. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges.
Per Arild Lyng (AP)
Har som kjent søkt fritak fra sine politiske verv i Malvik kommune. I søknaden opplyser Lyng at han har flyttet til Trondheim kommune.
Per Arild Lyng innehar følgende verv i Malvik kommune:

  • 1.vararepresentant til kommunestyret for Arbeiderpartiet.
  • Medlem i utvalg for helse og velferd.

Torstein Fosmo har i tillegg varslet at han trer inn i sine verv i Malvik kommune fra 01.06.2018. Per Arild Lyng ble valgt inn i utvalg for helse og velferd da Fosmo ble innvilget fritak på grunn av flytting.
I innstillingen til kommunestyret skriver rådmannen at kommelovens bestemmelser angående fritak fra politiske verv er oppfylt. Rådmannen anbefaler at søknaden innvilges.
Da Torstein Fosmo har varslet at han trer inn i sine verv fra og med 01.06.2018, anbefaler rådmannen at det ikke velges nytt medlem til utvalg for helse og velferd frem til 01.06.2018, men at det kalles inn vara til det utvalgsmøtet som avholdes før Fosmo trer inn i sine verv.