Hvor mange bibliotek trenger egentlig Vikhammer?

Leserinnlegg av Malvik ungdomsråd: I vedtatt plan for nye Vikhammer Ungdomsskole (VUS) stadfester Oppvekst og Kultur (OPKU) at nye Vikhammer Ungdomsskole skal bygges med bibliotek (Alternativ C), men hvor mange bibliotek trenger Vikhammer?
Hvis politikerne velger å gå for dette alternativet, vil det medføre 22 millioner kroner ekstra enn budsjettert, dette vil gi en ekstra lånekostnad på 18 millioner kroner og 1,1 millioner kroner ekstra i kapitalkostnad (i alminnelighet renter).
Kommunen (Malvik) betalte i 2017 845 159 kroner til Trøndelag Fylke i leie, men vil ha sitt eget bibliotek.
Driftsutgiftene for dette vil øke til 400 000 kroner per år og dette vil bli 600 000 kroner dyrere per år sammenlignet med dagens leie av lokaler.
Malvik Ungdomsråd skjønner ikke hvorfor Malvik Kommune vil gå for en dyrere løsning, når man allerede har en løsning som fungerer godt på Vikhammer i dag. (Saken fortsetter under bildet)

Jørgen Enoksen

Derfor spør Malvik Ungdomsråd politikere som stemte for dette forslaget i OPKU hvorfor de stemte for løsning med bibliotek (Alternativ C)? Og hva de ser på som positivt med økte kostnader; både i prosjektet, men også årlig.
Det kan også virke som om flere er ”fast bestemt” på at nye VUS skal ligge på ”grusbanen”. Men er dette det beste for sentrumsutviklingen? Her bør man se på flere alternativer og tenke langsiktig i henhold til sentrumsutviklingen av Vikhammer. MUR mener ikke direkte at grusbanen er en dårlig løsning, vi vil ha flere alternativ, for ”grusbanen” ser per d.d. ut som eneste ”reelle” alternativ.

Malvik Ungdomsråd

Jørgen Enoksen

Leder