Røyk og smell i Muruvik

Lørdag vil det vil bli avfyrt ulike pyrotekniske effekter, filmeffekter og være skuddsimulering i Muruvik Næringspark.

Det er firmaet T-pyro AS ved Roy Tronstad som står bak og det dreier seg om en øvelse som vil pågå fra klokken 12:00 til senest kl 22:00.
– Dette er del av vår årlige sikkerhetsdag, hvor vi har fokus på å teste og eventuelt forbedre våre rutiner om noe skulle gå galt på et oppdrag, forteller Tronstad.
– Det går på sikkerhetsavstander, test av utstyr, brannsikkerhet, brannslukking, og se litt på potensielle konsekvenser. Vi forsøker alltid å øke kompetansen på det vi driver med.
– Noe av det vi gjør i helgen er også produktutvikling rettet mot filmbransjen, der poenget er å simulere farlige situasjoner med pyrotekniske effekter som for eksempel skuddtreff og mindre eksplosjoner.
Smell og røyk
T-pyro AS har varslet at moderate smell/puff og moderat flamme og røykutvikling kan komme gjennom hele dagen. Mellom kl 16.00 og 17.00 så vil det bli en del sterkere smell.
– Øvelsen er godkjent av Trøndelag Brann- og Redningstjeneste og Politiet, og vi har tillatelse til å jobbe mellom kl 12.00 og 22.00. Det vil også bli gjort filmopptak og flydd med drone, sier Roy Tronstad i T-pyro AS

Han oppfordrer publikum til å respektere sperringer i området.