Her blir det ny asfalt

I mai starter asfaltsesongen og her får du oversikten over hvilke veger som skal asfalteres i Malvik i år.
Statens Vegvesen skal asfaltere 120 km riksveg og 200 km fylkesveg. I Trøndelag er det til sammen 740 km riksveg og 4760 km fylkesveg med fast dekke.
Trøndelag fylkeskommune eier fylkesvegene og Statens vegvesen og deres entreprenører utfører arbeidet på oppdrag fra vegeier.
E6 ved vektstasjonen ved Reitan/Storsand får ny asfalt. Det gjør også gang- og sykkelvegen fra Hundhammeren til Saksvik og strekningen gjennom Malvik sentrum.
Ny asfalt blir det på strekningen Vikhov til Storsand og fra Midtsand til Hommelvik. Se kart. (Saken fortsetter etter bildet)

Fylkeskommunen bevilger
– Fylkestinget har bevilget 444 mill. kr til vedlikehold av vegnettet i 2018 og en av de største postene går til dekkelegging av 139 km fylkesveg. Ytterligere 72 km med ny asfalt legges i forbindelse med fornyingsprogrammet sier seksjonsleder for veg Oddveig Kipperberg i Trøndelag fylkeskommune, i en pressemelding.
– Ny asfalt på vegene har mye å si for trafikksikkerhet, veggrepet som sikrer fremkommelighet og for kjørekomfort, sier Kipperberg.
Statens vegvesen eier og administrerer riksvegene, og det er bevilget 80 mill. kr til asfaltering av riksveger i Trøndelag i år.
Slik bestemmer vi hvilke strekninger som får ny asfalt
For å få best effekt ut av pengene, så velger vi å asfaltere lengre strekninger. I Trøndelag skal vi f.eks. asfaltere 35 km av fv. 766 i Lauvsnes i Flatanger og 12 km av fv. 710 mellom Orkanger og Agdenes.
– Vi prioriterer strekninger som er sporete og har dårlig standard, sier seksjonssjef Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen i en pressemelding.
Hvert år måler vi i Statens vegvesen dekketilstanden på alle riks- og fylkesveger. Vi gjør dette ved hjelp av en laserskanner som er montert på en bil. Vi får ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket, og ser hvordan tilstanden utvikler seg.
– Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet. Målingene er grunnlaget for prioriteringene våre, dvs. hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene, sier Lunaas.
– Vi har ikke nok midler til å asfaltere alle veger som burde hatt nytt dekke. Vi må prioritere. Når vi prioriterer mellom veger, så spiller trafikkmengde, hvor stor andel tungtrafikk det er på vegen og trafikksikkerhet inn, sier Lunaas.
Hvilke strekninger som får asfalt i 2018, ble planlagt høsten 2017. Hvis det i løpet av vinteren har oppstått skader på andre strekninger/veger, så kan det bli aktuelt å omprioritere.
Asfaltering mellom mai og september
Vi begynner å legge asfalt i mai og avslutter sesongen i september. Når asfaltsesongen starter, ber vi trafikantene ta hensyn til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene langs vegen. Hvert år oppstår det trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet.
Steinrik og slitesterk asfalt
Vi velger steinrik og slitesterk asfalt på veger med stor trafikk. Hvis fundamentet på vegen er god, er levetiden på asfalt på slike veger seks til åtte år. Levetiden på asfalt på lavtrafikkerte veger, som har et godt vegfundament, kan være 15-20 år.