Føler kommunen er arrogant

Under mandagens møte i Formannskapet i Malvik ble saken om anleggsarbeidet i Dalabakken tatt opp.

Tre av formannskapets medlemmer, Lill Harriet Sandaune (FrP), Eva Lundemo (H) og Matz Ulstad (AP) hadde stilt spørsmål om kommunens håndtering av berørte naboer i Dalabakken som hadde klaget på kommunens manglende informasjon og vilje til dialog.
Les også: Blir flau av behandlingen
Les også: Maktesløst møte med Malvik kommune
Rådmann Carl-Jacob Midttun orienterte Formannskapet om den konkrete saken der Jostein Hammer følte seg overkjørt av kommunen i forbindelse med at veibanen forbi eiendommen hans ble 70-80 cm høyere etter utbedringen av Dalabakken.
Dette mente Hammer burde vært avklart med han før anleggsarbeidet startet og veien ble forhøyet.
I følge rådmannen har kommunen hatt jevnlig kontakt med Hammer siden han tok kontakt første gang angående høyde på vegen.
– Han ble dessverre involvert litt sent knyttet til konkrete endringer på hans eiendom, og rådmannen beklager dette, sa Midttun.
– Vi har avtalt med Hammer om at prosjektlederen skal lage et konkret forslag til løsning for eiendommen og at vi deretter skal ha et nytt møte med beboer.
Rådmannen vil legge opp til en tett dialog med den aktuelle beboer i denne saken, sa Midttun. (saken fortsetter under bildet)

Rådmann Carl-Jacob Midttun

Går rettens vei
To av de berørte naboene, Jostein Hammer og Tommy Langolf sitter igjen med følelsen av arroganse og usannheter etter å ha hørt rådmannens orientering til Formannskapet.
At medlemmene i formannskapet ikke fikk diskutere saken, skjønner de lite av.
– Vi har jo ikke blitt involvert i dette, selv om kommunen påstår det. Jeg har fått et brev, eller et sammenbrettet ark i postkassen for et par år siden, det er det eneste, sier Tommy Langolf.
Hans eiendom blir ikke like mye berørt av den forhøyde veien som Hammer.
– Uansett er jeg på ingen måte involvert i dette og jeg stiller spørsmål rundt det med kvalitetskontroll og hele prosjekteringen, sier Langolf.
– Kommunen sier de opplever god dialog med beboerne, jeg opplever ingen dialog.
Nå forventer de to at Malvik kommune kommer med et forslag til løsning.
– Jeg er helt klar på at jeg krever at oppfyllinga av veien fjernes, sier Jostein Hammer.
Han har nå fått beskjed om at kommunen akter å flytte gjerdet på eiendommen halvannen meter inn på Hammer sin egen plen i en lengde på vel 30 meter.
– Det har jeg ikke gått med på og det regner jeg med ikke kommunen kan gjøre helt uten videre, sier en fortvilt Jostein Hammer som nå vil ta kontakt med jurist.
Da han og Langolf dro fra formannskapsmøtet ble de kontaktet av virksomhetslederen for ARESAM, Frank Johansen utenfor Rådhuset.
– Nå har jeg gitt klar beskjed om at jeg heretter kun vil ha skriftlig kontakt med Malvik kommune i denne saken, forteller Jostein Hammer.
– Jeg har inngått avtale med kommunen om å avstå ni kvadratmeter grunn fra øvre del av eiendommen, til dette prosjektet og forventer nå at Malvik kommune kommer med et forslag til løsning, avslutter en opprørt Jostein Hammer. (saken fortsetter under bildet)
Tommy Langolf (t.v.) og Jostein Hammer

Ingen debatt
Etter rådmannens orientering ville Sandaune som spørsmålsstiller knytte noen kommentarer til saken. Dette ble blankt avvist av ordfører Ingrid Aune (AP).
– Det er ikke noe debatt på spørsmål og svar til rådmannen, det har heller ikke vært vanlig, sa ordføreren.
– Jeg synes det er beklagelig at vi ikke kunne diskutere og få mulighet til å utdype noe rundt saken, sier Lill Harriet Sandaune i en kommentar.
– Denne saken fortjente absolutt en debatt, og svarene fra rådmannen synes jeg viser at man ikke er åpen for noen form for kritikk i saken. Med unntak av dette om at ansatte har «hånflirt» av en beboer i Dalabakkan.
– Jeg stiller meg særlig undrende til at det kom frem av svaret til rådmannen at heving av veien visstnok var en del av planene da prosjektet startet opp. Hvorfor ble ikke beboerne informert om dette før prosjektet startet?
– Jeg forsto også av svaret til rådmannen at det hadde vært «jevnlig» kontakt mellom beboerne og kommunen i dette prosjektet. Men jeg tror kanskje at det er en noe ulik oppfatning av hva «jevnlig» kontakt faktisk er.
– For min del kjennes det ut som at beboerne i Dalabakken blir overkjørt enda en gang, og ikke blir tatt på alvor i saken og ordvalget til kommunen om å være samhandlende ikke ser ut til å bli gjennomført i praksis, sier Sandaune. (saken fortsetter under bildet)

Trist vi ikke får diskutere
Også Høyres gruppeleder, Eva Lundemo hadde stilt rådmannen spørsmål om den konkrete saken i Dalabakken.
– Personlig synes jeg det er trist at vi ikke kan diskutere saker som både opptar oss og ikke minst saker som engasjerer innbyggere, da i hele kommunen, i en såpass stor grad som denne saken viser, sier Lundemo.
– Spesielt når det i denne saken har kommet mange påstander som er direkte relatert til kommunenes egne verdier – åpen, nyskapende og samhandlende. Men håndteringen gjenspeiler, etter min personlige mening, dessverre bare slik demokratiet fungerer her i Malvik for tiden. Noe som oppleves som langt fra åpen, nyskapende og samhandlende.
– Rådmannen bekrefter vel det også i sitt svar det at kommunen ikke har gjort en god nok jobb i denne saken. Vi hører Rådmannen gjentatte ganger sier, selv om dette ikke i sin helhet er gjengitt i notatet vi har mottatt, at han beklager både opplevelser og håndteringen i denne saken.
– Rådmannen var tydelig på at både kommunen og omtalte virksomhet må bruke denne saken til å ta lærdom av.
– Dessverre hjelper ikke dette beboerne i Dalabakkan, men forhåpentligvis gjør det til at vi ikke trenger å oppleve slike ting flere ganger her i Malvik kommune.(saken fortsetter under bildet)

Forventer en annen linje
Arbeiderpartiets Matz Ulstad hadde mottatt flere henvendelser om samme sak fra flere innbyggere og har tatt opp dette i et spørsmål til rådmannen.
Ulstad synes det er greit at det ikke ble diskusjon om temaet under Formannskapets møte.
– Vi må forholde oss til kjørereglene i formannskapet. Det viktigste for meg var ikke å diskutere saken i formannskapet, men å få tilbakemelding fra Rådmannen på hvilke tanker rådmannen har rundt saken.
– Jeg er glad for at rådmannen tar tilbakemeldingene på alvor og at rådmannen sier at de vil ta lærdom av det som har skjedd. Jeg forventer en annen linje i det videre arbeidet med saken, sier Ulstad.